Informacje

Igor Wasilewski, prezes PERN SA / autor: fot. materiały prasowe
Igor Wasilewski, prezes PERN SA / autor: fot. materiały prasowe

PERN inwestuje w bezpieczeństwo energetyczne

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 2 stycznia 2019, 17:11

  • 0
  • Powiększ tekst

Integracja ze spółką OLPP, skuteczne wdrożenie programu inwestycyjnego, by sprostać strategicznym wyzwaniom – to tylko najważniejsze działania podjęte przez PERN w ostatnich miesiącach. Spółka, która jest regionalnym liderem logistyki paliw i ropy naftowej, obserwuje także rekordowe wzrosty obrotów na rynku paliw. Powód? W dalszym ciągu widać pozytywne efekty wdrożenia tzw. pakietu paliwowego, który radykalnie ograniczył szarą strefę w dystrybucji paliw - pisze w „Polskim Kompasie 2018” Igor Wasilewski, prezes PERN SA

Dywersyfikacja na rynku ropy

PERN, biorąc pod uwagę wyzwania rynkowe – wzrost zapotrzebowania na nowe pojemności wynikający z uszczelnienia obrotu paliwami, dywersyfikację dostaw ropy, na którą stawiają polskie rafinerie, oraz politykę rządu RP dla sektora naftowego – realizuje ambitny program inwestycyjny.

Wprowadzona w listopadzie 2017 r. przez rząd RP „Polityka dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym” ma się przyczynić do uporządkowania rynku logistyczno-magazynowego. PERN ma przewidzianą w niej istotną rolę jako strategiczna spółka odpowiadająca za transport oraz magazynowanie ropy i paliw. „Polityka” poza zwiększaniem pojemności magazynowych stawia przed PERN m.in. zadanie wybudowania drugiej nitki Ropociągu Pomorskiego.

Nasze rafinerie coraz częściej kupują ropę w różnych rejonach świata. Dziś ropa trafia do Polski nie tylko z Rosji, lecz także z Arabii Saudyjskiej, Iraku czy USA. W zależności od tego, jaka ropa trafia do Polski, PERN musi być przygotowany, by zapewnić jej transport do rafinerii i zachować jakość transportowanego surowca.

Według Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego w 2017 r. ropę naftową sprowadzano do krajowych rafinerii – podobnie jak w latach poprzednich – głównie z kierunku wschodniego, ale jednocześnie zwiększono dywersyfikację źródeł zaopatrzenia. Udział ropy REBCO w zaopatrzeniu zmniejszył się z 81 proc. w roku 2016 do 77 proc. w roku 2017.

Budowa drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego to konieczny, ale też czasochłonny proces, który już się rozpoczął. W takich projektach najwięcej czasu zajmuje kompletowanie dokumentacji, a czas realizacji nie tylko zależy od PERN, lecz również od przebiegu procesu wykupu gruntów czy też wsparcia samorządu.

Poza rozbudową mocy przesyłowych będziemy rozbudowywali także swoją bazę magazynową – zarówno w obszarze ropy naftowej, jak i paliw. W związku z tym wybudujemy siedem nowych zbiorników na ropę w gdańskim Terminalu Naftowym oraz w Bazie w Gdańsku. W sumie pojemność magazynowa na ropę naftową zwiększy się o prawie 600 tys. m3. Budowa nowych zbiorników na ropę naftową w Bazie Gdańsk już się rozpoczęła.

W segmencie paliwowym PERN zbuduje nowe zbiorniki o łącznej pojemności przekraczającej 300 tys. m3. Wybuduje także rurociąg paliwowy z bazy PERN w Boronowie do bazy PKN Orlen w Trzebini (długość ok. 100 km) oraz zwiększy przepustowość rurociągów paliwowych dla zaopatrzenia aglomeracji warszawskiej. W przypadku rurociągu do Trzebini spółka już ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozyskaniem prawa do terenu pod jego budowę.

Rekordowe obroty w obszarze paliw

Pierwsze półrocze 2018 roku pokazało kontynuację pozytywnego trendu w obrocie paliwami przez PERN. Poprzez wszystkie kanały dystrybucji spółki (autocysterny, rurociągi i kolej) wydano prawie 7 mln m3. To prawie 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Tak wysoka dynamika jest dobrym prognostykiem także na drugą połowę 2018 roku.

Na skokowy wzrost obrotów na rynku paliw od 2016 r. wpłynęły zmiany przepisów, tzw. pakiet paliwowy, pakiet energetyczny i pakiet transportowy. W 2017 r. łączne wydania z baz paliw PERN wyniosły niemalże 13 mln m3 i był to kolejny rok zwiększonego wykorzystania infrastruktury PERN. W 2016 r. łączne wydania paliw w PERN wyniosły 10,7 mln m3. W tym roku dynamika związana z wysokim obrotem na rynku paliw wpłynie na większe zapotrzebowanie na pojemności magazynowe.

Koncentracja na rozwijaniu infrastruktury logistycznej i magazynowej w zakresie ropy naftowej, ale także paliw, jest jednym z naszych celów strategicznych.

Ropa i paliwa pod jednym zarządem

Na początku tego roku PERN połączył się ze spółką OLPP. Dzięki integracji powstał duży i silny finansowo podmiot o pozytywnym wpływie na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Połączony PERN ma znacznie większe możliwości inwestycyjne oraz silniejszą pozycję przetargową. Nowy, zintegrowany PERN obsługuje nie tylko transport rurociągowy i magazynowanie ropy naftowej, lecz zajmuje się także transportem rurociągowym paliw, ich magazynowaniem i przeładunkami.

Potencjał PERN

Grupa PERN jest krajowym i regionalnym liderem logistyki naftowej. Zarządza siecią rurociągów naftowych i produktowych, posiada ok. 3,5 mln m3 pojemności magazynowej na ropę naftową oraz ok. 1,8 mln m3 na paliwa płynne. Poprzez Naftoport, swoją spółkę zależną, dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 40 mln ton ropy naftowej na rok oraz 4 mln ton paliw rocznie. Rolą PERN jest zapewnienie nieprzerwanych dostaw ropy i paliw w Polsce. System ten funkcjonuje dzięki rurociągom, ale również magazynom ropy naftowej i paliw.

System rurociągów surowcowych PERN składa się z trzech odcinków: Wschodniego, Zachodniego i Pomorskiego. PERN posiada cztery bazy magazynowe zbiorników ropy naftowej: l  Baza Adamowo (15 zbiorników magazynowych o łącznej pojemności ok. 770 tys. m3); l  Baza Miszewko Strzałkowskie (29 zbior- ników magazynowych o łącznej pojemności ok. 1 mln 464 tys. m3); l  Baza Gdańsk (18 zbiorników magazynowych o łącznej pojemności magazynowej ok. 900 tys. m3); l  Terminal Naftowy w Gdańsku (6 zbiorników magazynowych o łącznej pojemności magazynowej ok. 375 tys. m3).

Spółka dysponuje także siecią 19 baz paliw o łącznej pojemności magazynowej przekraczającej 1,8 mln m3. PERN magazynuje benzyny, olej napędowy, lekki olej opałowy, biokomponenty oraz paliwo lotnicze przeznaczone do bieżącego zaopatrywania rynku, jak również utrzymywania zapasów interwencyjnych paliw. Pięć największych baz – w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Boronowie, Rejowcu oraz Emilianowie – jest połączonych dalekosiężnymi rurociągami paliwowymi z rafinerią w Płocku.

Igor Wasilewski, prezes PERN SA

Wydanie „Polskiego Kompasu 2018” dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy

Komentarze