Informacje

Już oficjalnie: GITD przejmie pobór drogowych opłat

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 29 grudnia 2017
  • 19:26
  • 0
  • Tagi: biznes drogi drogi publiczne drogownictwo GDDKiA GITD Kapsch opłaty pobór opłat transport
  • Powiększ tekst

Prezydent podpisał w czwartek nowelizację ustawy o drogach publicznych zakładającą przeniesienie zadań związanych z poborem opłat za przejazd po drogach krajowych do Głównego Inspektora Transportu Drogowego od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na mocy tej regulacji, zmiana podmiotu pobierającego opłaty nastąpi od 3 listopada 2018 r.

Do GITD przeniesiono także wszystkie kompetencje związane z systemem poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA.

Obecnie zarządzanie systemem poboru opłat dla GDDKiA realizuje firma Kapsch, której kontrakt kończy się w listopadzie przyszłego roku.

Nowe zadania GITD będzie wykonywał samodzielnie (ewentualnie z pomocą innych organów administracji rządowej), a zakres czynności, które będą mogły zostać powierzone podmiotom trzecim z sektora prywatnego zostanie ograniczony do niezbędnego minimum.

Projektodawcy ustawy zapewniają, że zaletą proponowanego rozwiązania jest w szczególności zapewnienie ciągłości działania Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO) oraz docelowa optymalizacja kosztów jego funkcjonowania, a także wzmocnienie nadzoru i kontroli ministra infrastruktury nad organem realizującym pobór opłat na drogach zarządzanych przez państwo.

Rozwiązanie to pozwoli też uniezależnić procesu poboru opłat drogowych od podmiotów trzecich. Ponadto dzięki przejęciu pełnej kontroli nad KSPO przez administrację państwową ułatwione będzie ewentualne dokonywanie szybkich zmian w systemie.

Nowe przepisy mają też zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych gromadzonych w ramach KSPO i wyższą standaryzację rozwiązań, w tym możliwości rozwoju KSPO i jego integracji z innymi systemami teleinformatycznymi.

Chodzi o zapewnienie efektywniejszego wykonywania zadań administracji publicznej, m.in. dotyczącego monitorowania przewozu drogowego towarów, stwierdzania i sankcjonowania naruszeń dotyczących przejazdów pojazdami nienormatywnymi czy kontroli zezwoleń wydawanych dla przewoźników zagranicznych.

PAP, mw

Komentarze