Informacje

Pekao przywraca listy zastawne na polski rynek

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 września 2018, 10:21

  • 1
  • Powiększ tekst

Grupa Banku Pekao wprowadziła do oferty publiczne listy zastawne, których emitentem jest Pekao Bank Hipoteczny S.A. – spółka zależna Banku Pekao S.A. Zabezpieczeniem są wierzytelności wynikające z kredytów samorządowych udzielonych przez Bank. Rozszerzenie oferty inwestorskiej jest elementem realizacji strategii 2018-2020, zakładającej zwiększenie efektywności zarządzania skonsolidowanym bilansem Grupy.

To pierwsza w Polsce emisja publicznych listów zastawnych od ponad 5 lat. Oprocentowanie zostało ustalone jako suma stopy referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę 0,45%. Dzień ich wykupu to 10 września 2025 r.

Konsekwentnie realizujemy misję Banku, która zakłada m.in. budowanie szerokiej bazy finansowania dla polskich inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez samorządy oraz oferowaniu nowych i bezpiecznych produktów inwestycyjnych inwestorom instytucjonalnym – powiedział Rafał Petsch, Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych Banku Pekao S.A. – Po uplasowaniu certyfikatów Fizan Samorząd +, opartych na obligacjach komunalnych przyszedł czas na produkt, którego rdzeniem są udzielone przez nas kredyty dla miast i województw. Obie oferty zostały bardzo dobrze przyjęte przez rynek, a popyt ze strony inwestorów wielokrotnie przekroczył podaż – dodał.

Oferta, którą wspólnie przedstawiliśmy inwestorom jest pierwszym krokiem w wykorzystaniu potencjału Pekao Banku Hipotecznego S.A. w ramach Grupy Pekao i budowaniu bezpiecznych rozwiązań pozwalających instytucjom na polskim rynku korzystnie ulokować nadwyżki finansowe – powiedział Tomasz Mikoda, Prezes Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Banki hipoteczne działające na podstawie przepisów określonych w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych mogą emitować listy zastawne zabezpieczone wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych (jako hipoteczne listy zastawne) oraz z tytułu kredytów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego (jako publiczne listy zastawne).

Listy zastawne z racji aktywów, które są ich zabezpieczeniem, charakteryzują się niskim ryzykiem inwestycyjnym, a ich szerokie zastosowanie uodparnia bankowość i gospodarkę na skutki kryzysów na rynku kapitałowym. W Polsce takie rozwiązanie wciąż nie jest popularne, pomimo że listy zastawne ze względu na swoje bezpieczeństwo są powszechnie rekomendowanym przez regulatorów rynku źródłem finansowania. Wyrazem tej atrakcyjności jest dominujący udział tych instrumentów w europejskim programie skupu aktywów prowadzonym przez ECB.

Wprowadzenie do oferty listów zastawnych wpisuje się kierunki strategiczne Grupy, zakładające między innymi oferowanie produktów zabezpieczonych aktywami generowanymi przez Bank swoim klientom. Innym ważnym elementem Strategii 2020 jest wykorzystanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę spółek w ramach Grupy Pekao. Przeprowadzenie emisji publicznych listów zastawnych było możliwe dzięki kooperacji Banku Pekao S.A. z Pekao Bankiem Hipotecznym S.A, który jest jednym z dwóch istniejących w Polsce banków hipotecznych. Z kolei w pierwszej połowie lipca powstał pierwszy na polskim rynku samorządowy fundusz inwestycyjny stworzony przez Bank Pekao S.A. i Pekao TFI S.A, który pod względem wielkości aktywów zajmuje drugie miejsce na rynku.

Powiązane tematy

Komentarze