Informacje

Wzrost zatrudnienia  w gospodarce narodowej  / autor: pixabay.com/pl
Wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej / autor: pixabay.com/pl

16 milionów zatrudnionych w gospodarce narodowej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 17 czerwca 2019
  • 11:14
  • 0
  • Tagi: gospdarka narodowa GUS zatrudnienie w gospodarce narodowej
  • Powiększ tekst

W gospodarce narodowej (łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym i w jednostkach budżetowych prowadzących działalność z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego) pracowało 16 020 tys. osób według stanu na koniec 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny.

Najwyższy wzrost liczby osób pracujących zanotowano w sekcjach ‘Transport i gospodarka magazynowa’ (5,2%), ‘Informacja i komunikacja’ (4,8%) i ‘Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna’ (4,5%), natomiast spadek zaobserwowano w sekcjach ‘Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo’ (0,3%) oraz ‘Administrowanie i działalność wspierająca (2,2%)’” - czytamy w komunikacie.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 4585,03 zł, co oznacza wzrost o 7% r/r.

Największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto zanotowano w sekcjach „Górnictwo i wydobywanie” (10,7%), „Opieka zdrowotna i pomoc społeczna” (10,3%) oraz „Administrowanie i działalność wspierająca (8,3%), a najmniejszy w sekcjach „Pozostała działalność usługowa” (2,6%) i „Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne” (4,7%), podał też Urząd.

Liczba osób (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób i w jednostkach budżetowych niezależnie od liczby pracujących) pobierających w grudniu 2018 r. wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia wyniosła 423 tys. osób i była niższa niż przed rokiem o 75,6 tys. osób, tj. o 15,2%, podano także. (ISBnews)/gr

Komentarze