Informacje

Ilustracja / autor: Pixabay
Ilustracja / autor: Pixabay

Rekordowy odsetek Polaków kupuje w sieci

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 lipca 2019, 13:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Wzrosła liczba Polaków, którzy robią regularnie zakupy w sieci, i jest ona największa z dotychczas zarejestrowanych, czyli od 2002 r. - podał w piątek CBOS. Najwięcej czasu w sieci spędzają najmłodsi. Prawie wszyscy użytkownicy internetu (99 proc.) korzystają z niego w domu.

W Polsce przynajmniej raz w tygodniu z internetu korzysta niemal siedmiu na dziesięciu dorosłych (69 proc.), czyli minimalnie więcej osób niż przed rokiem (wzrost o 3 punkty proc.) - czytamy w piątkowym komunikacie z badań CBOS „Korzystanie z internetu”.

Jak poinformowano, o obecności online decyduje przede wszystkim wiek, a dopiero w drugiej kolejności wykształcenie, które ma znaczenie, głównie jeśli chodzi o starszych respondentów (55+).

Z internetu powszechnie korzystają najmłodsi respondenci (18-24 lata) i mający od 25 do 34 lat. W sieci jest także ogromna większość badanych w wieku 35 do 44 lat, trzy czwarte mających od 45 do 54 lat i ponad połowa mających od 55 do 64 lat. Offline pozostaje trzy czwarte najstarszych ankietowanych (w wieku 65 lat i więcej) - napisano.

Zaznaczono, że najmniej użytkowników internetu jest wśród osób mających wykształcenie podstawowe, natomiast najwięcej - wśród badanych z wykształceniem wyższym, a także gimnazjalnym, choć w tym drugim przypadku wynika to wyłącznie z ich wieku.

Prawdopodobieństwo korzystania z internetu zwiększa aktywność zawodowa, co również jest w pewnym stopniu pośrednio determinowane przez wiek. Wśród pracujących relatywnie najmniej użytkowników internetu jest wśród rolników oraz robotników niewykwalifikowanych i wykwalifikowanych, choć we wszystkich tych grupach stanowią oni nie mniej niż 70 proc. - podano.

Sytuacja materialna badanych nie jest w tym przypadku kluczową determinantą - dodano. Obok braku kompetencji cyfrowych może ona jednak w pewnym stopniu ograniczać dostępność internetu, np. ze względu na brak środków na zakup urządzenia czy opłaty abonamentowe.

Podkreślono, że relatywnie mniej niż przeciętnie użytkowników internetu jest na wsi, a zauważalnie więcej - w miastach liczących co najmniej 100 tys. ludności. Przeciętny deklarowany czas spędzany aktywnie online w ciągu tygodnia to 13 godzin. Od dziewięciu lat pozostaje w zasadzie stabilny - czytamy.

Najwięcej czasu w sieci spędzają najmłodsi użytkownicy, natomiast nieco krócej niż przeciętnie są tam internauci mający 45 lat i więcej. Ponadto, minimalnie dłuższą obecność w sieci deklarują mężczyźni niż kobiety (średnie wynoszą odpowiednio: 14,21 i 11,59 godz.) - napisano.

Prawie wszyscy użytkownicy internetu (99 proc.) korzystają z niego w domu.

Połowa (51 proc.) łączy się z siecią również w szkole lub pracy, a jeden na stu (1 proc.) - w kawiarenkach internetowych. Blisko dwie piąte (38 proc.) robi to także w innych miejscach niż wymienione. Wzrost korzystania z sieci w sposób niestacjonarny, który obserwujemy w tej dekadzie, związany jest z rozpowszechnieniem internetu mobilnego - dodano.

W komunikacie wskazano, że od poprzedniego pomiaru w ubiegłym roku zauważalnie wzrosła liczba osób łączących się z siecią bezprzewodowo - poprzez takie urządzenia jak smartfon, tablet czy laptop. Obecnie stanowią oni 94 proc. internautów, czyli dwie trzecie ogółu dorosłych (65 proc.). Dynamiczny wzrost liczby użytkowników mobilnych przypada na pierwsze trzy lata bieżącej dekady - napisano.

Z sieci bezprzewodowo korzystają w zasadzie wszyscy internauci poniżej 35. roku życia.

Według CBOS blisko dwie trzecie korzystających z internetu (65 proc.) uruchamia aplikacje internetowe tylko wówczas, kiedy chce np. coś sprawdzić lub skontaktować się z kimś, natomiast jedna trzecia (33 proc.) stale jest online - na bieżąco otrzymuje informacje i może na nie reagować. Ten drugi sposób korzystania z sieci stosuje większość najmłodszych użytkowników.

Z badania wynika, że ponad połowie Polaków zdarzyło się robić zakupy przez internet (57 proc.), a niemal jednej trzeciej (29 proc.) - sprzedawać coś w ten sposób. W ciągu ostatniego roku wzrosło zainteresowanie zarówno zakupami, jak i sprzedażą rzeczy online.

Zaznaczono, że od pomiaru sprzed roku wzrosła liczba Polaków, którzy robią regularnie zakupy w sieci, i jest ona największa z dotychczas zarejestrowanych, czyli od 2002 r.

Najwięcej kupujących przez internet jest wśród użytkowników w wieku 25-34 lat (65 proc.), mających wyższe wykształcenie (65 proc.) i uzyskujących najwyższe dochody per capita (2500 zł i więcej - 65 proc.), natomiast najmniej - wśród starszych internautów (mających 55 lat i więcej - 35 proc.), deklarujących wykształcenie podstawowe (31 proc.) lub zasadnicze zawodowe (32 proc.) oraz znajdujących się w złej sytuacji materialnej (22 proc.) - czytamy.

W badaniu podano, że w ciągu ostatniego roku zauważalnie wzrosła popularność bankowości elektronicznej. Swoje konto bankowe online obsługuje obecnie niemal trzy czwarte użytkowników internetu (73 proc.), czyli co drugi dorosły Polak.

Poinformowano ponadto, że internetową prasę i portale informacyjne czytało w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie siedmiu na dziesięciu użytkowników internetu (70 proc.), czyli niemal połowa ogółu dorosłych Polaków (48 proc.).

Sięgają do nich najczęściej internauci mający wyższe wykształcenie (83 proc.). Ponad połowa obecnych w sieci (56 proc., tj. 38 proc. ogółu dorosłych) ogląda online telewizję, filmy, seriale lub inne materiały wideo. Internetowa widownia zauważalnie wzrosła pod koniec ubiegłej dekady, a po raz drugi - w roku 2013 - napisano.

Zrobione przez siebie zdjęcia lub filmy zamieszczał online w miesiącu przed badaniem co czwarty internauta (25 proc., tj. 17 proc. ogółu dorosłych). Publikowanie w sieci takich materiałów związane jest przede wszystkim z młodym wiekiem (poniżej 35 lat). Ich zamieszczanie częściej deklarują także kobiety niż mężczyźni (29 proc. wobec 20 proc.) - czytamy w informacji CBOS.

PAP, MS

Powiązane tematy

Komentarze