Informacje

Krzysztof Tchórzewski, minister energii / autor: fot. Fratria / JS
Krzysztof Tchórzewski, minister energii / autor: fot. Fratria / JS

Priorytetem rządu stabilne ceny energii

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 7 listopada 2019, 09:30

  • 1
  • Powiększ tekst

Sprawność energetyki, generowane koszty, niskoemisyjność, elastyczność i nowoczesność decydują w dużej mierze o stanie uprzemysłowienia, kondycji małych i średnich firm, portfelach gospodarstw domowych. Stąd priorytetem mojego działania stało się bezpieczeństwo rodziny i państwa, sprawiedliwa transformacja systemu, a także rozwój i wizja przyszłości polskiej elektroenergetyki. Lata 2018-2019 dowiodły, jak istotne jest uwzględnienie i pogodzenie interesów społecznych z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na światowym i europejskim rynku energii. Kluczowym wyzwaniem w perspektywie 2020 roku będzie wynegocjowanie zgodnej z interesem Polski długoterminowej strategii neutralnej dla klimatu gospodarki Unii Europejskiej w 2050 roku– pisze w „Polskim Kompasie 2019” Krzysztof Tchórzewski, minister energii

W dobie wzrostu cen energii w Europie i na świecie priorytetem naszego rządu stało się utrzymanie stabilnych cen energii – rozpoczyna tekst „Energetyka sercem polskiej gospodarki” minister Krzysztof Tchórzewski.

Był to wysiłek potrzebny, aby nasza gospodarka nie odczuła drastycznych podwyżek. W wielu państwach Unii Europejskiej ceny za prąd w 2018 roku wzrosły nawet o 50-60 proc. W Polsce, myśląc przede wszystkim o ochronie gospodarstw domowych, wprowadziliśmy obniżenie akcyzy i opłaty przejściowej, a także został powołany Fundusz Różnicy Cen kompensujący wzrost cen energii, co zapewniło stabilizację cen w 2019 roku na poziomie roku ubiegłego. W kieszeniach obywateli, odbiorców energii pozostanie około ośmiu miliardów złotych – akcentuje szef resortu energii.

Podejmując decyzje chroniące polski rynek energetyczny mamy jednocześnie świadomość, że transformacja energetyczna jest zjawiskiem nieuniknionym, tak ze względu na uwarunkowania krajowe, jak i szanse rozwojowe. Ale musi ona przebiegać w sposób ewolucyjny przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego w formule konsensusu społeczno-gospodarczego i przy kosztach akceptowalnych przez społeczeństwo. Nie można zapominać o specyfice poszczególnych krajów – członków Wspólnoty i ich prawie do kształtowania własnego miksu energetycznego – stwierdza Krzysztof Tchórzewski.

Minister przypomina, że w przedstawionym w ubiegłym roku projekcie Polityki Energetycznej do 2040 r. i Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 uwzględniliśmy konieczność dostosowania polskiej energetyki do wymagań klimatycznych, ale proces ten ma przebiegać ewolucyjnie. Założyliśmy spadek udziału węgla do 60 proc. w 2030 roku w wytwarzaniu i 21 proc. udział OZE w finalnym zużyciu energii. (…)

»» Zobacz relację z gali Polski Kompas 2019:

w relacji wystąpienia tegorocznych laureatów: ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, ministra ds. pomocy humanitarnej Michała Wosia, prezesa Energi SA, Grzegorza Ksepko, prezesa KGHM Polska Miedź Marcina Chludzińskiego, Mirosława Skiby, prezes SGB Banku SA oraz Olgierda Cieślika, prezesa zarządu Totalizatora Sportowego.

Zdaniem Tchórzewskiego polska transformacja energetyczna wymaga i będzie wymagać ogromnych inwestycji w moce wytwórcze, infrastrukturę przesyłową energii elektrycznej, ciepła i gazu, w systemy magazynowania energii, efektywność energetyczną czy inwestycje sprzyjające niskoemisyjnemu rozwojowi przemysłu, transportu i budownictwa. Nie jesteśmy w tej materii bezbronni. Jako minister energii zarządzam portfelem 12 miliardów złotych na unijne wsparcie poszczególnych inwestycji. Podpisaliśmy już ponad 650 umów. Wspieramy również modernizację sieci energetycznych i ciepłowniczych, termomodernizację budynków mieszkalnych czy rozbudowę elektrociepłowni pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Jestem zdania, że warunkiem prawidłowego funkcjonowania polskiej gospodarki jest stabilna energetyka oparta w maksymalnym stopniu na własnych zasobach surowcowych i wytwórczych. Natomiast tam, gdzie istnieje konieczność importu, niezbędne jest zróżnicowanie kierunków i dróg dostaw. (…) Mam świadomość, że kluczowym wyzwaniem w perspektywie 2020 roku będzie wynegocjowanie zgodnej z interesem Polski długoterminowej strategii neutralnej dla klimatu gospodarki Unii Europejskiej w 2050 roku. W toczących się już negocjacjach konsekwentnie podkreślamy konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Uważamy, że skuteczna, niskoemisyjna transformacja nie będzie możliwa bez zapewnienia akceptacji społecznej. W budowie przyszłej polityki energetyczno-klimatycznej niezbędne jest również uwzględnienie specyfiki poszczególnych państw i ich traktatowo zagwarantowanej swobody kształtowania własnego rynku energetycznego na tle budowanej na lata unijnej polityki przemysłowej – podsumowuje minister Krzysztof Tchórzewski.

Pełny tekst ministra Krzysztofa Tchórzewskiego zawiera elektroniczne wydanie „Polskiego Kompasu 2019” dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy

Komentarze