Informacje

rozładunek / autor: PKP Cargo
rozładunek / autor: PKP Cargo

PKP CARGO: rynek stawia na logistykę

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 27 lutego 2020, 19:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Rok 2019 nie był udanym dla kolejowych przewozów towarowych w Polsce, ale również i w Europie. Rynek otwiera za to możliwości dla firm logistycznych i w tym kierunku podąża także PKP CARGO S.A.

W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia przynajmniej z trzema strukturalnymi procesami, które wpłynęły na dekoniunkturę w towarowych przewozach kolejowych w Polsce.

Po pierwsze wygaszanie od kwietnia 2019 roku pieca ArcelorMittal w Krakowie, po drugie zawirowania na rynku inwestycji infrastrukturalnych od połowy ubiegłego roku i po trzecie znacznie mniejsze zapotrzebowanie na przewóz węgla polskiej energetyki w całym 2019 roku – wylicza Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. To rzutowało na gorsze wyniki finansowe branży w porównaniu do 2018 roku.

Analizując dokładniej sytuację, zauważymy, że ta dekoniunktura nie była jednorodna. Największy polski przewoźnik towarowy odnotował spadek swoich transportów o 11 proc., ale kryzys odczuli również inni gracze na rynku zajmujący się przewozami masowymi, tacy jak CTL (spadek przewozów o 19 proc.) czy PKP LHS (spadek przewozów o 9 proc.). Ale w tym samym czasie przewoźnicy specjalistyczni, tacy jak Orlen Kol-Trans czy Lotos Kolej zanotowali lepsze rezultaty pracy przewozowej. Do tej grupy wzrostowej należały również firmy skoncentrowane na przewozach typowo intermodalnych, takie jak Captrain czy PCC Intermodal. W Polsce ten segment nie ma jeszcze takie znaczenia jak w krajach Europy Zachodniej, gdzie rynek kolejowy zdominowały przewozy intermodalne - stanowią średnio około 50% wszystkich ładunków, podczas gdy u nas jest to niespełna 10 proc. Ale ten wskaźnik rośnie, a konteneryzacja gospodarek oraz wzrastająca rola wymiany handlowej pokazuje jasno jakie są tendencje rynkowe w obszarze przewozów kolejowych.

Logistyka to nr 1

Z roku na rok rośnie znaczenie logistyki, gdzie przewoźnicy kolejowi to tylko jeden z elementów całego systemu. Te trendy bardzo dobrze wyczuwa PKP CARGO, które zapisało w swojej strategii z roku 2018, że będzie ewoluowało w kierunku operatora logistycznego przejmując kolejne ogniwa łańcucha wartości. Dlatego spółka inwestuje w tabor i terminale logistyczne.

W grudniu roku ubiegłego na konferencji naukowej w Sopocie na temat modelowania systemu logistycznego zgłoszono postulat budowy krajowego operatora logistycznego na bazie PKP CARGO, który ma naturalne przewagi, aby pretendować do tej roli. Po pierwsze zasoby jakimi dysponuje PKP Cargo mogące stanowić kręgosłup systemu logistycznego Polski. Po drugie „know-how” oraz doświadczenie jakie posiada spółka sprzyja przejęciu tej roli czy w końcu silna pozycja rynkowa szczególnie w obszarze środkowej i południowej Europy.

Dziś konkurują między sobą gospodarki w obszarze przede wszystkim łańcuchów logistycznych. Posiadając skalę działalności oraz informację można najefektywniej zarządzać łańcuchami dostaw w skali makro. Dlatego potrzebny jest krajowy operator logistyczny który będzie zarządzał sprawnie tymi procesami – argumentuje prezes Warsewicz.

Powiązane tematy

Komentarze