Informacje

Leszek Skiba prezes Banku Pekao SA / autor: materiały prasowe
Leszek Skiba prezes Banku Pekao SA / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Rosnące inwestycje szansą powrotu na ścieżkę wzrostu

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 15 listopada 2021, 11:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Najbliższe lata zapowiadają się jako okres synergii między działalnością inwestycyjną sektora publicznego i przedsiębiorstw prywatnych. Czekamy właśnie na kolejną falę inwestycji publicznych, które będą realizowane dzięki rekordowemu napływowi środków z UE, a także dzięki programom inwestycyjnym będącym częściami składowymi Polskiego Ładu – pisze na łamach rocznika „Polski Kompas 2021” Leszek Skiba prezes Banku Pekao SA

Od momentu, gdy po raz pierwszy usłyszeliśmy o wirusie SARS-CoV-2, upłynęło ponad półtora roku. Był to okres trudny, pełen wyzwań i wyrzeczeń, ale w ostatecznym rozrachunku możemy powiedzieć, że ludzka kreatywność, potencjał naukowo-techniczny i ofiarność pracowników służby zdrowia pozwoliły uczynić tego przeciwnika znacznie mniej groźnym. Jesteśmy w końcowej fazie pandemii i choć jej temat nie znika całkowicie z orbity naszego zainteresowania, musimy myśleć o przyszłości. Rozpoczynająca się dekada ma szansę zapisać się w historii gospodarczej Polski jako jedna z najpiękniejszych.

Już teraz o naszej gospodarce można powiedzieć wiele dobrego – o bardzo dobrych nastrojach przedsiębiorstw, rekordowym eksporcie, wybijającej się daleko ponad przedpandemiczne poziomy produkcji przemysłowej oraz jednej z najniższych stóp bezrobocia, co jest poniekąd pochodną bardzo dobrej hibernacji rynku pracy w pandemii, czytamy co miesiąc w prasie. To efekt szczególnego charakteru zeszłorocznej recesji i procesu wychodzenia z niej (bliżej jej do katastrofy naturalnej niż do kryzysu z lat 2007–2009), prawidłowych decyzji z zakresu polityki fiskalnej i monetarnej, podjętych przez decydentów w punktach zwrotnych, oraz fundamentów polskiej gospodarki.

Pandemia nie naruszyła tych ostatnich. Korzystne położenie geograficzne (blisko rosnącego i rozlewającego się na wschód centrum przemysłowego Europy oraz na kluczowych szlakach handlowych), dostępność wykształconej, ambitnej i zdeterminowanej siły roboczej oraz siła polskich przedsiębiorstw – wszystko to stwarza dobre podstawy do powrotu na ścieżkę wzrostu, która przez ostatnie ćwierćwiecze budziła taki podziw. Jednocześnie musimy być świadomi tego, że to jedynie fundament, a dobrobyt jest gmachem, którego wzniesienie wymaga ciężkiej pracy i mobilizacji zasobów, czyli inwestycji.

Najbliższe lata zapowiadają się jako okres synergii między działalnością inwestycyjną sektora publicznego i przedsiębiorstw prywatnych. Czekamy właśnie na kolejną falę inwestycji publicznych, które będą realizowane dzięki rekordowemu napływowi środków z UE, a także dzięki programom inwestycyjnym będącym częściami składowymi Polskiego Ładu. Oceniając perspektywy dla inwestycji prywatnych, musimy natomiast powiedzieć otwarcie, że przez lata ich skala rozczarowywała i ekonomiści czekali na ich pojawienie się – choć okoliczności sprzyjały – jak na Godota. Obecnie nie tylko okoliczności ponownie temu sprzyjają, lecz wręcz widzimy pierwsze tłumne sygnały inwestycyjnego boomu w sektorze przedsiębiorstw. Co się zmieniło? Polskie firmy wychodzą z pandemicznego roku 2020 w zaskakująco dobrej formie – w większości sektorów wskaźniki rentowności, płynności i zwrotu z aktywów są najwyższe od wielu lat. Środowisko inflacyjne paradoksalnie sprzyja inwestycjom – i z uwagi na chęć likwidacji wąskich gardeł podażowych, i z uwagi na większą swobodę w kształtowaniu cen przez przedsiębiorców. Moment do inwestowania jest również dogodny – to ostatnia chwila, by uprzedzić zbliżające się wielkimi krokami ponowne „zacieśnienie” rynku pracy i poprzez zwiększoną automatyzację procesów produkcyjnych złagodzić jego skutki. Co więcej, korzystna sytuacja gospodarcza w kolejnych latach jest przesłanką do zwiększania mocy wytwórczych.

Z gospodarczego punktu widzenia losy kolejnej dekady są tylko w naszych rękach. Przez lata obawiano się – całkowicie niesłusznie – że Polsce grozi wpadnięcie w pułapkę średniego rozwoju lub innego rodzaju zasieki. Argumenty za takim scenariuszem nigdy nie były przekonujące, ale z dzisiejszej perspektywy trzeba je ocenić jako całkowicie chybione. Pierwszy raz w historii mamy szansę osiągnąć poziom życia typowy dla mieszkańców Europy Zachodniej.

Leszek Skiba prezes Banku Pekao SA 

Tekst prezesa Banku Pekao SA został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku

Powiązane tematy

Komentarze