Opinie

Agencja Fitch utrzymała rating Polski, czyniąc zawód opozycji

Zbigniew Kuźmiuk

Zbigniew Kuźmiuk

Dr nauk ekonomicznych, poseł na sejm RP, poseł do PE w latach 2004-2009, obecnie ponownie wybrany, wcześniej marszałek województwa mazowieckiego, radny województwa mazowieckiego, minister-szef Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, wojewoda radomski, nauczyciel akademicki Politechniki Radomskiej, promotor wielu prac magisterskich i licencjackich.

  • Opublikowano: 17 lipca 2016, 10:11

  • Powiększ tekst

1. Agencja ratingowa Fitch opublikowała w ostatni piątek informację, że utrzymała na poziomie A- i A odpowiednio dla zobowiązań w walutach obcych i w walucie krajowej rating dla Polski oraz utrzymała stabilną perspektywę dla naszego kraju.

Agencja podkreśliła solidne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki, przypominając, że jej zdaniem wzrost PKB w roku 2016 i 2017 wyniesie odpowiednio 3,2% i 3,3% (polski rząd zaplanował wzrost PKB na trochę wyższym poziomie), a deficyt sektora finansów publicznych wyniesie odpowiednio 2,8% i 2,9% PKB, a więc będzie poniżej wynoszącego 3% PKB tzw. kryterium z Maastricht.

Agencja podkreśliła w komunikacie, że wzrost PKB może być w najbliższych latach wyższy od prognozowanego, że ze względu na uruchomienie przez polski rząd programu 500 plus i przewidywane jego pozytywne oddziaływanie na popyt wewnętrzny.

2. Przypomnijmy tylko, że agencje ratingowe z tzw. wielkiej trójki Fitch, S&P, i Moody’s ogłaszają swoje oceny dotyczące naszego kraju dwa, trzy razy w roku, dwie pierwsze zrobiły to w styczniu tego roku, ta ostatnia na początku roku od niej odstąpiła, i ogłosiła swój w połowie maja.

Przypomnijmy także, że Standard& Poor’s (S&P), obniżyła w styczniu ocenę ratingową Polski z A- do BBB+ dla długoterminowych zobowiązań w walutach obcych oraz z A do A-1 dla zobowiązań długoterminowych w walucie krajowej i z A- do A-2 dla zobowiązań krótkoterminowych w walucie krajowej.

Z kolei agencja Fitch pozostawiła wtedy ratingi Polski na dotychczasowym poziomie A oraz A- odpowiednio dla zobowiązań w walutach obcych i w walucie krajowej, a trzecia z nich Moody’s wtedy od oceny odstąpiła.

3. Obniżenie ratingu o jeden poziom przez S&P w styczniu tego roku było zaskakujące, ponieważ agencja ta w opublikowanym raporcie nie zmieniła ocen Polski w żadnym z kluczowych kryteriów oceny ratingowej stosowanych według swojej metodologii w stosunku do raportu z sierpnia 2015 roku. Podtrzymała między innymi neutralną ocenę uwarunkowań instytucjonalnych, polityki fiskalnej, sytuacji makroekonomicznej, otoczenia zewnętrznego oraz podkreśliła jako silny punkt naszą politykę monetarną.

Co więc okazało się w styczniu tego roku przyczyną obniżenia ratingu Polski przez S&P skoro stan gospodarki, polityka fiskalna, a także polityka monetarna były oceniane dobrze i to w długiej perspektywie. Otóż zdaniem agencji jedyną taką przyczyną są zmiany polityczne w Polsce, szczególnie zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego, choć jako żywo sytuacja ta nie ma wpływu na funkcjonowanie naszej gospodarki.

4. Z kolei na rating agencji Moody’s ogłoszony w połowie maja tego roku ze szczególnymi nadziejami oczekiwały opozycja w Polsce (Platforma, Nowoczesna, KOD) z nadzieją, że zostanie on obniżony także z motywacji politycznych i będzie można wykorzystać ten fakt do atakowania rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Mainstreamowe media i opozycja były wręcz przekonane, że rating będzie obniżony, przepowiadano nawet, że może to być nawet od dwa poziomy (z A3 na BBB) i oczywiście, że winny temu będzie obecny rząd i wpierająca go sejmowa większość.

Moody’s sprawiła jednak zawód wszystkim tym, którzy Polsce źle życzą i ratingu nie obniżyła ale zmieniła perspektywę ze stabilnej na negatywną, co oznacza, że w przyszłości ten rating może zostać jednak zmieniony.

Teraz Fitch utrzymując dotychczasowy rating Polski i podkreślając mocne fundamenty makroekonomiczne naszej gospodarki, także czyni zawód opozycji, bo wytrąca jej kolejne oręże do walki z rządem.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych