Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com

INWAZJA NA UKRAINĘ

Ukraińcy w Polsce: Ilu chce zostać na stałe? Nowe dane

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 kwietnia 2023, 11:46

    Aktualizacja: 13 kwietnia 2023, 11:47

  • Powiększ tekst

Intencję pozostania w Polsce na stałe deklaruje 19% uchodźców z Ukrainy oraz 55% imigrantów przedwojennych z tego kraju, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Dłużej niż rok chce pozostać w Polsce 14% uchodźców i 11% imigrantów przedwojennych

Wyniki obecnej rundy badania wskazują na duży wzrost zainteresowania pozostaniem w Polsce na stałe wśród przebywających tu obywateli Ukrainy. Co prawda różnią się one znacząco w zależności od tego czy na to pytanie odpowiadali imigranci przedwojenni czy uchodźcy, co do zasady jednak, wśród jednych i drugich odsetek osób widzących siebie na stałe w Polsce wzrósł w stosunku do wcześniejszych badań. Wśród imigrantów przedwojennych wynosi on obecnie ponad 50%, a wśród uchodźców około 20%. Szczególnie w przypadku tych pierwszych można mówić o zmianie charakteru imigracji z cyrkulacyjnej na osiedleńczą - czytamy w raporcie „Sytuacja życiowa i ekonomiczna migrantów z Ukrainy w Polsce - wpływ pandemii i wojny na charakter migracji w Polsce. Raport z badania ankietowego”.

Dłużej niż rok chce pozostać w Polsce 14% uchodźców i 11% imigrantów przedwojennych, zaś krócej niż rok - z zamiarem powrotu na Ukrainę - odpowiednio: 15% i 3%. Wyjazd na Zachód w perspektywie krótszej niż rok deklaruje 2% uchodźców i 1% imigrantów.

_Co ciekawe, w chwili badania około 60% spośród imigrantów przedwojennych przebywało w Polsce od 2019 r. lub dłużej, co nie jest bez znaczenie, jeśli chodzi o wytworzenie relacji emocjonalnych i ekonomicznych z Polską. Dlatego też długość dotychczasowego pobytu w Polsce może być jednym z czynników wpływających na ich dalsze plany. Duża rolę odegrały tu też zapewne wydarzenia z ostatnich lat, takie jak epidemia COVID-19 oraz wybuch wojny, które miały znaczący wpływ na możliwość i chęć przemieszczania się między Polską i Ukrainą oraz na wprowadzenie szeregu rozwiązań prawnych umożliwiających obywatelom Ukrainy legalny długi pobyt w Polsce - czytamy dalej w raporcie.

Najczęściej zgłaszanym powodem chęci powrotu do kraju była tęsknota za rodziną i domem, wskazywana zarówno przez połowę imigrantów przedwojennych (54%), jak i uchodźców (49%). Kolejnym równie ważnym argumentem jest wiara w szybki koniec wojny (odpowiednio: 40% i 47%). Dla pewnej części respondentów, głównie uchodźców (13% wobec 7% imigrantów), argumentem przemawiającym za wyjazdem z Polski jest stabilizacja sytuacji wojennej w regionie, z którego pochodzą oraz chęć edukowania dzieci w kraju pochodzenia. Dla tej grupy osób problem stanowi także brak pracy w Polsce, podczas gdy imigranci przedwojenni praktycznie nie wskazywali tej odpowiedzi (odpowiednio: 9% wobec 2%), podał także bank centralny.

Badanie ankietowe odbyło się w okresie od 26 września do 18 listopada 2022 r. Dotyczyło dorosłych migrantów z Ukrainy, zarówno migrantów przedwojennych (osób, które przyjechały do Polski przed 24 lutego 2022 r.) jak i uchodźców. Założono, że reprezentacja w każdej z grup będzie wynosiła po minimum 40%. W celu zapewnienia lepszej reprezentatywności badania ankiety zostały przeprowadzone w 16 miastach wojewódzkich Polski, a także mniej-szych miejscowościach (po 1 do 2 mniejszych miejscowości w każdym województwie).

NBP: Odsetek pracujących uchodźców z Ukrainy wzrósł w maju

Odsetek pracujących wśród uchodźców z Ukrainy wyniósł 65% w listopadzie ub.r. wobec 28% w maju, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Około 65% pracuje, około 24% poszukuje odpowiedniej pracy (bezrobotni), a jedynie 11% stanowią osoby nieaktywne zawodowo. Dla porównania w tym samym okresie, według Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności, wśród kobiet z polskim obywatelstwem w wieku produkcyjnym (15-64 lata) około 65% pracowało, około 2% poszukiwało pracy, a 33% było nieaktywne zawodowo, wskazał bank centralny.

NBP zwraca też uwagę, że większość uchodźców szybko usamodzielniła się pod względem zakwaterowania (odsetek osób samodzielnie wynajmujących mieszkanie wzrósł z 33% do 54%). Tym niemniej wyzwaniem dla opieki społecznej wciąż pozostaje około 20% uchodźców w najgorszej sytuacji finansowej, którzy mieszkają w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania lub w bezpłatnie udostępnionych nieruchomościach.

Badanie realizowano za pomocą kwestionariuszy opracowanych w językach ukraińskim, rosyjskim lub polskim. W sumie zrealizowano 3 934 ankiet.

Czytaj też: Yellen apeluje o więcej pieniędzy dla Ukrainy

ISBnews/KG

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych