Informacje

Agnieszka Kowalczyk, dyrektor ds. komunikacji Grupy LOTOS SA / autor: fot. materiały prasowe
Agnieszka Kowalczyk, dyrektor ds. komunikacji Grupy LOTOS SA / autor: fot. materiały prasowe

100 lat budowy i następne 100 lat innowacji

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 2 stycznia 2019, 17:23

  • 0
  • Powiększ tekst

Dokonaliśmy w Polsce przez dwie dekady niemal niemożliwego – uporawszy się z większością wyzwań transformacji, doszliśmy do momentu, w którym możemy myśleć o innowacjach, nowoczesności i rozwoju – pisze w „Polskim Kompasie 2018” Agnieszka Kowalczyk, dyrektor ds. komunikacji Grupy LOTOS SA

Rok 2018 jest wyjątkowy dla nas wszystkich. To właśnie teraz możemy na moment przystanąć i zastanowić się, co udało nam się zrobić przez ostatnie 100 lat. Każdego roku obchodzimy Święto Niepodległości, patrząc na biało-czerwoną flagę i oglądając ogólnopolskie uroczystości. Ten rok jest jednak okazją, żeby faktycznie przemyśleć, co osiągnęliśmy jako Polacy. Od czasu kiedy Józef Piłsudski wrócił do Warszawy, Polska musiała się mierzyć z wyzwaniami tworzenia struktur państwa polskiego, dramatem II wojny światowej, następnie okresem Polski Ludowej i w końcu procesem długotrwałej budowy już w pełni niepodległego państwa. Musieliśmy nauczyć się żyć w nowych realiach, budować naszą gospodarkę praktycznie od początku.

Dziś myśląc o tym, co się wydarzyło, możemy patrzeć z optymizmem w przyszłość. Przez niemal 30 lat od czasu przemian ustrojowych Polacy działali niestrudzenie, aby dorównać rozwojowi największych gospodarek świata. Dokonaliśmy niemal niemożliwego – uporawszy się z większością wyzwań transformacji, doszliśmy do momentu, w którym możemy myśleć o innowacjach, nowoczesności i rozwoju. Jesteśmy gotowi, by wyznaczać trendy, uczestniczyć w największych międzynarodowych projektach badawczych, tworzyć technologie przyszłości. Ale gotowość to nie wszystko – liczą się działania. Dzięki pracy naszych naukowców i inżynierów polska nauka oraz przemysł mogą konkurować jak równy z równym ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami. Nasza gospodarka jeszcze nigdy nie była tak silna, a przed nami następne 100 lat. Jesteśmy na nie gotowi zarówno jako naród, jak i LOTOS.

Jako grupa kapitałowa rozwinęliśmy się w niesamowitym tempie. Początki naszej firmy sięgają jeszcze lat 70., kiedy wybudowano rafinerię w Gdańsku. W połowie grudnia 1975 r. wyprodukowano pierwsze produkty: benzynę, naftę, oleje napędowe oraz olej opałowy – pierwszy produkt o właściwościach handlowych. W latach 80. i 90. zakład sukcesywnie zwiększał możliwości przerobowe, rozszerzał swoje portfolio produktowe i zyskiwał nowe certyfikaty jakości. Od 2003 r. działamy jako Grupa LOTOS, w 2005 r. weszliśmy na Giełdę Papierów Wartościowych i przez cały okres działalności stworzyliśmy sieć niemal 500 stacji paliw. Można powiedzieć, że rozwijaliśmy się razem z polską gospodarką i współtworzymy ją do dzisiaj.

Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania nowoczesnych projektów – w grę wchodzą m.in. ogniwa wodorowe i bezpieczne wykorzystanie tego pierwiastka oraz efektywna rafinacja. W tym roku weszła w życie ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która zgodnie z założeniem ma stworzyć warunki do upowszechnienia transportu elektrycznego w Polsce. Nowe przepisy mają m.in. pomóc w rozwoju komunikacji publicznej wykorzystującej paliwa niekonwencjonalne. Grupa LOTOS, która od zawsze inwestowała w nowatorskie oraz najefektywniejsze rozwiązania technologiczne, wychodzi naprzeciw zapisom ustawy o elektromobilności i oczekiwaniom jednostek samorządu terytorialnego w realizacji tego obowiązku. W ramach swojej strategii do roku 2022 spółka jako jeden z priorytetów wskazała rozwój innowacyjnych projektów, m.in. dotyczących transportu niskoemisyjnego i paliw alternatywnych, w szczególności wodoru. Tak nowatorskie rozwiązania to już element nowego zjawiska, które nazywa się Gospodarką 4.0.

Jednak rozwój byłby niemożliwy bez odpowiedniego finansowania. Po niemal 30 latach od wejścia w przestrzeń gospodarki rynkowej Polacy muszą wiedzieć, skąd czerpać niezbędne do rozwoju fundusze. Jak pokazują nasze projekty, jesteśmy doceniani za mądre wykorzystanie mechanizmów finansowych. Umowa kredytowa, jaką Grupa LOTOS SA zawarła w czerwcu 2008 r. na finansowanie Programu 10+, została uznana za transakcję roku w europejskiej branży naftowej. Program ten miał na celu efektywne zwiększanie możliwości przerobowych gdańskiej rafinerii do 10 mln ton ropy naftowej rocznie. W ramach tych działań powstała m.in. instalacja destylacji ropy naftowej oraz wytwórnia wodoru. Musieliśmy pracować na terenie działającej rafinerii, co wymagało restrykcyjnych kontroli bezpieczeństwa i szczególnego zaangażowania wszystkich uczestników projektu.

LOTOS od samego powstania ma w sobie gen rozwoju i nowoczesności. To dlatego ciągle wybiegamy z naszymi planami w przyszłość, to dlatego finalizujemy właśnie w Gdańsku kolejną inwestycję – Projekt EFRA. Dzięki niej z każdej baryłki ropy wyprodukujemy więcej cennych produktów, a nasza rafineria dołączy do światowej elity. EFRA jest kontynuacją technologicznego unowocześniania zakładu i naturalnym dopełnieniem konfiguracji przerobu ropy naftowej powstałej w ramach inwestycyjnego Programu 10+. Efektywna rafinacja zapewni nam elastyczność w dobie tak częstych zmian cen surowców.

Również w przypadku Projektu EFRA niezwykle ważne okazało się pozyskanie funduszy na sfinansowanie tej inwestycji. Prawie 1 mld zł pozyskaliśmy w wyniku emisji akcji przeprowadzonej pod koniec 2014 r. Projekt wsparło też osiem instytucji finansowych, które udzieliły kredytu inwestycyjnego w wysokości 432 mln dol. oraz kredytu obrotowego w kwocie do 300 mln zł. Wartość całej inwestycji wyniosła 2,3 mld zł – to niemało, ale inwestycje w przyszłość są tego warte. Jesteśmy dumni z faktu, że finansowanie Projektu EFRA zostało uznane przez renomowane czasopismo „EMEA Finance” za najlepszą transakcję „project finance” w 2015 r. w sektorze naftowym i gazowym.

Grupa LOTOS aktywnie działa również na rzecz rozwoju technologii wodorowych. XX wiek był czasem gwałtownej rewolucji – od silników parowych do benzynowych. Pierwszy samochód napędzany benzyną pojawił się jeszcze w XIX stuleciu.

W XXI w. coraz częściej pojawia się potrzeba alternatywy – paliwa jak najbardziej przyjaznego środowisku. Właśnie taki jest wodór. Jedną z inicjatyw Grupy LOTOS było powołanie w 2017 r. Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Energetycznych. Jego misją jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii energetycznych. W 2018 r. Grupa LOTOS zainicjowała współpracę z władzami Gdyni oraz Wejherowa. Podpisane listy intencyjne zakładają realizację dostaw wodoru do zasilania autobusów publicznych z ogniwami paliwowymi. W ramach tego przedsięwzięcia możliwe jest uruchomienie w ciągu trzech lat instalacji oczyszczania oraz stacji dystrybucji i tankowania wodoru.

Przez następne 100 lat na znaczeniu będzie zyskiwał również transport elektryczny. Już widzimy popularność aut hybrydowych, ale również tych całkowicie zasilanych bateriami. Jesteśmy w trakcie przygotowań do budowy 12 punktów ładowania na trasie Warszawa–Trójmiasto, a w dalszych planach mamy wyposażenie w nie łączenie 50 stacji zlokalizowanych przy drogach tranzytowych. Olbrzymim ułatwieniem jest w tym przypadku także współpraca na gruncie międzynarodowym. Komisja Europejska zarekomendowała dofinansowanie projektu zgłoszonego przez Grupę LOTOS. Ponad 400 tys. euro, a więc ok. 40 proc. budżetu projektu, pochodzić będzie ze środków unijnych. Do 550 planujemy zwiększyć liczbę stacji paliw, ale równie ważne jest dla nas ciągłe zwiększanie jakości świadczonych na nich usług. Budujemy przyszłość poprzez inwestowanie w paliwa alternatywne. Oprócz punktów ładowania samochodów elektrycznych chcemy wprowadzić na naszych stacjach sprzedaż także takich paliw jak CNG, LNG, a w przyszłości również wodoru. W ten sposób sieć stacji paliw LOTOS w przyszłości przekształci się w LOTOS Energy Hub – nowoczesną sieć stacji tankowania energii.

Obecnie stajemy na ważnym kamieniu milowym – psychologicznie i gospodarczo. Przebyte 100 lat to solidny fundament dla następnych 100 lat innowacji. Nasze wszystkie działania w kraju i za granicą pokazują, jak ważne są czerpanie inspiracji oraz współpraca z globalnymi ośrodkami przy jednoczesnym zachowaniu równowagi i bezpiecznego rozwoju w kraju. Głównie dzięki odwadze i sięganiu po najlepsze rezultaty zmniejszyliśmy różnice ekonomiczne między Polską a Zachodem. Taka postawa będzie ważna również w czasie kolejnego stulecia. Wciąż kluczowe jest dla nas wsparcie finansowe, które wymaga kooperacji na zasadzie dialogu i korzystnej oferty. Ale rozwój to też zmiany prawne, stawianie na polskie przedsiębiorstwa i uszczelnianie systemu podatkowego. Głęboko wierzę, że polskie spółki mają nadal duże pokłady niewykorzystanego potencjału i tak naprawdę jeszcze wiele przed nami. Wykorzystajmy więc całą wiedzę, jaką posiadamy, żeby być najlepsi.

W LOTOSIE dobrze wiemy, że NAJ nie bierze się znikąd!

Agnieszka Kowalczyk, dyrektor ds. komunikacji Grupy LOTOS SA

Wydanie „Polskiego Kompasu 2018” dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze