Informacje

pracownik budowlany / autor: Pixabay
pracownik budowlany / autor: Pixabay

3,7 proc. ma wzrosnąć w tym roku PKB

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 11 stycznia 2019, 11:34

  • 0
  • Tagi: biznes finanse inflacja NBP PKB stopy procentowe
  • Powiększ tekst

Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 18 analityków w okresie grudzień ub.r.-styczeń br., zakłada wzrost na poziomie 3,7 proc. w 2019 r., 3,2 proc. w 2020 r. wynika z raportu NBP.

W poprzedniej, październikowej edycji ankiety centralna prognoza na ten rok wynosiła 4,7 proc., na 2019 r. - 3,8 proc., a na 2020 r. - 3,3 proc..

Zgodnie z prognozą uzyskaną w wyniku agregacji opinii uczestników ankiety, tempo wzrostu PKB w 2018 r. wyniosło 5 proc. (prognoza centralna). W kolejnych latach wzrost PKB będzie wolniejszy i powinien kształtować się w przedziale 3,2-4,2 proc. w 2019 r. i 2,5-4 proc. w 2020 r. (są to 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa). Centralna prognoza tempa wzrostu PKB w 2019 r. wynosi 3,7 proc.. W 2020 r. nie ma wyraźnie zaznaczonego scenariusza centralnego - prawdopodobieństwo wszystkich wartości z przedziału 2,25-4,25 proc. jest zbliżone - czytamy w raporcie.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

Z tego samego badania wynika, że średnioroczna inflacja wyniesie 2,2 proc. na 2019 r. i 2,4 proc. na 2020 r.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na ten rok wyniosła 1,8 proc., a na 2019 r. sięgała 2,3 proc., na 2020 r. - 2,4 proc.

Średnioroczna inflacja CPI w najbliższych dwóch latach powinna pozostawać w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP (1,5-3,5 proc.). W 2019 r. prawdopodobnie wyniesie ona pomiędzy 1,6 proc. a 2,6 proc. (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), przy scenariuszu centralnym równym 2,2 proc. W 2020 r. spodziewane są wartości z zakresu 1,9-2,9 proc., przy scenariuszu centralnym równym 2,4 proc.. W obu latach prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP pozostaje wysokie (74 proc. w 2019 r. i 70 proc. w 2020 r.). Prognozy zagregowane wskazują na wyższe prawdopodobieństwo inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.) niż powyżej niego. Dla 2019 r. prawdopodobieństwa te wynoszą 68 proc. wobec 32 proc., zaś dla 2020 r. - 57 proc. wobec 43 proc. - czytamy w raporcie.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

Jeśli chodzi o stopę referencyjną, analitycy przewidują, że w 2019 r. wyniesie 1,51 proc. oraz 1,81 proc. na 2020 r.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na ten rok również wynosiła 1,5 proc., a na 2019 r. - 1,55 proc. oraz na 2020 r. - 1,9 proc..

Eksperci oczekują braku zmian stopy referencyjnej NBP w 2019 r. i niewielkiego zaostrzenia polityki pieniężnej w 2020 r. Prognozy centralne stopy referencyjnej NBP dla tych lat wynoszą, odpowiednio, 1,5 proc. i 1,8 proc.. W przypadku prognoz na 2019 r. panuje konsensus między ekspertami, zaś na kolejny rok scenariusz centralny jest słabo zarysowany. Z 50-procentowym prawdopodobieństwem stopa referencyjna NBP znajdzie się w przedziale 1,4-1,7 proc. w 2019 r. i 1,5-2,1 proc. w 2020 r. - czytamy w raporcie.

Po obniżce w marcu 2015 r., stopa referencyjna wynosi 1,5 proc. i jest najniższa w historii. 

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 17 grudnia 2018 r. a 3 stycznia 2019 r. Wzięło w niej udział 18 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.

Na podst. ISBnews

Komentarze