Informacje

Tempo wzrostu eksportu zbliża się do 6 proc. w całym 2019 roku / autor: Pixabay
Tempo wzrostu eksportu zbliża się do 6 proc. w całym 2019 roku / autor: Pixabay

Eksport wyższy o 5 procent

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 listopada 2019, 11:24

    Aktualizacja: 14 listopada 2019, 11:51

  • 0
  • Powiększ tekst

Polski eksport towarów był o 5 proc. wyższy niż przed rokiem; tempo wzrostu zbliża się do szacowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 6 proc. w całym 2019 roku - wskazał resort w komentarzu do  danych GUS.

Jak podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny, obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - wrzesień br. wyniosły w cenach bieżących 745,9 mld zł w eksporcie oraz 742,3 mld zł w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3,6 mld zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego saldo wyniosło minus 12,3 mld zł. W porównaniu z okresem styczeń - wrzesień 2018 roku eksport wzrósł o 6,5 proc., a import o 4,1 proc.

Eksperci MPiT zwrócili uwagę, że w ciągu trzech kwartałów br. polski eksport towarów osiągnął 173,6 mld euro, czyli poziom o 5 proc. wyższy niż przed rokiem, a import 172,8 mld euro, czyli był wyższy o 2,7 proc.

Tym samym tempo wzrostu eksportu zbliża się do szacowanych przez MPiT 6 proc. w całym 2019 r. Z kolei po stronie importu - inaczej niż zakładano - nie doszło w III kw. br. do przyspieszenia dynamiki importu oczekiwanego w związku z uruchomieniem nowych programów socjalnych - zaznaczyli. Według nich może to świadczyć „o malejącej krańcowej skłonności do konsumpcji”.

Czytaj także:Eksport będzie przyspieszał

Efektem szybko rosnącego eksportu była wyraźna poprawa stanu zrównoważenia obrotów. Zeszłoroczny deficyt przekształcił się w nadwyżkę handlową, która po trzech kwartałach br. osiągnęła 826 mln euro - dodali.

Jak wynika z danych GUS, dominującym rynkiem w wymianie handlowej pozostawała UE. W okresie trzech kwartałów br. eksport towarów do UE zwiększył się o 4 proc., do 138,6 mld euro.

Wśród krajów unijnych istniały wyraźne dysproporcje w dynamice eksportu. Z jednej strony nadal wolno rósł wywóz do trzech naszych głównych partnerów handlowych, tj. Niemiec (o 3,3 proc.), Czech (o 0,4 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (o 2,2 proc.), z drugiej zaś dynamicznie rosła sprzedaż m.in. do Francji (o 8,8 proc.), Austrii (o 16,7 proc.), Rumunii (12,5 proc.) oraz Węgier (o 8,1 proc.)” - podkreśliło MPiT. Jednocześnie po stronie importu z UE notowano niewielki wzrost na poziomie 0,2 proc., co zaowocowało wyraźnym zwiększeniem nadwyżki obrotów - o 5,2 mld euro, do 38,6 mld euro.

Dobry wynik eksportu to - jak podkreśliło MPiT - także zasługa „postępującej dywersyfikacji geograficznej naszych eksporterów”.

W obliczu słabszej koniunktury w strefie euro, nasi przedsiębiorcy coraz chętniej i częściej wykorzystują potencjał odległych i bardziej perspektywicznych regionów - w Ameryce czy Azji - co pozwala na ich szybszy i bardziej dynamiczny rozwój - ocenili eksperci resortu.

MPiT zwróciło uwagę, że w okresie trzech kwartałów br. eksport na pozaunijne rynki rozwinięte zwiększył się o 11,5 proc., do blisko 12,2 mld euro. Pod względem dynamiki sprzedaży wyróżniały się: USA (wzrost o 14 proc.), Kanada (o ok. 19 proc.), Szwajcaria (o 9,5 proc.) oraz Japonia (o 26 proc.).

W nieznacznie wolniejszym tempie co eksport rósł przywóz z tych rynków (o 10,4 proc.), w efekcie czego deficyt obrotów utrzymał się na zbliżonym poziomie co przed rokiem (ok. 1,1 mld euro) - zaznaczyli analitycy.

Dodali, że w dalszym ciągu dużym zainteresowaniem wśród polskich eksporterów cieszą się rynki WNP, gdzie eksport towarów w okresie pierwszych 9 miesięcy br. zwiększył się o 11,3 proc., do 11 mld euro. Dynamiczny wzrost sprzedaży notowano, jak podał GUS, do większości krajów tego ugrupowania, w tym do Rosji (o 8,7 proc.), na Ukrainę (o ok. 11 proc.), Białoruś (o ok. 18 proc.) oraz do Kazachstanu (o 28,5 proc.). „Odwrotny trend notowano po stronie importu z krajów WNP (spadek o ok. 9 proc.), co zaowocowało redukcją deficytu aż o blisko 2,6 mld euro, do 3,6 mld euro” - zaznaczyli.

Zwrócili też uwagę, że w tempie zbliżonym do średniego rósł eksport do pozostałych rynków słabiej rozwiniętych (spoza WNP), tj. o 5,1 proc. (do 11,8 mld euro). Wśród tej grupy krajów, jak podkreślili, szczególnie szybko zwiększał się wywóz do Chin (o 27 proc.), ZEA (o ok. 88 proc.), Republiki Korei (o 24 proc.) czy Egiptu (o ok. 75 proc.).

Zdołało to z nawiązką skompensować głęboki spadek eksportu do Turcji (o ponad 30 proc.). Z tą grupą krajów notujemy pokaźny deficyt, który w okresie trzech kwartałów br. - w wyniku dynamicznego zwiększenia importu (o 11,5 proc.) - pogłębił się o dalsze 4 mld euro, do blisko 33,1 mld euro” - stwierdzili.

SzSz(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze