Informacje

www.sxc.hu / autor: www.sxc.hu
www.sxc.hu / autor: www.sxc.hu

Czy Polacy nadal martwią się o los swoich dzieci?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 listopada 2019, 06:09

  • 2
  • Powiększ tekst

Prawie 80 proc. rodziców pobierających 500 plus na pierwsze dziecko myśli o zabezpieczeniu przyszłości swoich pociech, co trzeci młody Polak nie martwi się o perspektywy swoich dzieci - wynika z badań przeprowadzonych dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Aż 78 proc. beneficjentów programu 500 plus na pierwsze dziecko rozważa podjęcie kroków w celu zabezpieczenia przyszłości swoich pociech (…). Co ciekawe, młodzi rodzice zdecydowanie rzadziej niż inni martwią się o perspektywy swoich dzieci” - informuje IZFiA w przekazanym komunikacie.

Dla 66 proc. pytanych, zapewnienie lepszej przyszłości swoim dzieciom oznacza zabezpieczenie finansowe, a także inwestowanie w ich edukację (22 proc.). Respondenci jako najbardziej skuteczną drogę pomnażania kapitału z myślą o dzieciach najczęściej wskazywali odkładanie środków na rachunku oszczędnościowym (23 proc.), w przysłowiowej skarpecie (22 proc.) lub na lokacie (21 proc.).

Z badania wynika, że myśląc o przyszłości dzieci, niepokoi nas przede wszystkim to, że mogą one mieć problemy ze znalezieniem pracy (18 proc.) oraz że może nie starczyć im pieniędzy na godne życie (17 proc.). W dalszej kolejności martwimy się o stan ich zdrowia (11 proc.), a także potencjalną nieporadność (7 proc.).

Jednocześnie młodzi respondenci częściej niż inni wskazywali na brak obaw związanych z perspektywami swojego potomstwa (31 proc. do 23 proc.). Rzadziej niż inne grupy wiekowe deklarowali również, że sen z powiek spędza im możliwe bezrobocie ich pociech (9 proc. do 18 proc.).

Zgodnie z komunikatem jedynie jeden na dwudziestu badanych rodziców, beneficjentów programu 500 plus na pierwsze dziecko, przyznawał, że fundusze inwestycyjne to dobry sposób na zabezpieczenie przyszłości swojego potomstwa. Jako główne bariery przed korzystaniem z tego rozwiązania respondenci wskazywali przede wszystkim potencjalne ryzyko oraz brak zaufania do tego typu instrumentów finansowych (43 proc.), a także wysokie koszty uczestnictwa i opłaty związane z zarządzaniem środkami (25 proc.).

Planowanie oszczędności przez rodziców wydaje się być wartością dodaną programu 500 plus, który podniósł świadomość tego, jak ważne jest odkładanie pieniędzy w celu zabezpieczenia przyszłości finansowej naszych pociech. 66 proc. Polaków chcących gromadzić kapitał z myślą o potomstwie to dobry wynik, jednak z wcielaniem tych deklaracji w życie różnie bywa - według ostatnich danych jedynie 15 proc. rodziców, beneficjentów programu 500 plus na pierwsze dziecko, przeznaczana na ten cel dodatkowe środki” - komentuje wyniki badań wiceprezes IZFiA Małgorzata Rusewicz.

Jej zdaniem brakuje nam wiedzy o tym, jak efektywnie oszczędzać - za jeden z najlepszych sposobów pomnażania kapitału nadal uznajemy świnkę skarbonkę, a inne instrumenty finansowe traktujemy z rezerwą.

Boimy się tego, czego nie znamy, a poziom wiedzy ekonomicznej wśród Polaków jest niestety, jak pokazują liczne badania, dość niski. Kampania edukacyjna związana z wprowadzeniem PPK ma szansę to zmienić - przybliżyć mechanizmy funkcjonowania rynku finansowego, a tym samym pokazać fundusze inwestycyjne jako jedną z najlepszych i najbezpieczniejszych form pomnażania kapitału. To szczególnie istotne w kontekście oszczędzania długoterminowego, jakim jest przecież odkładanie środków na zabezpieczenie przyszłości dzieci” - dodała Rusewicz.

Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) na reprezentatywnej próbie Polaków dla populacji Polski ze względu na płeć, wiek, poziom wykształcenia oraz wielkość miejscowości zamieszkania.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze