Opinie

Fot.Laeste/sxc.hu
Fot.Laeste/sxc.hu

Mydlenie oczu członkom OFE

Małgorzata Dygas

Małgorzata Dygas

Dziennikarka i publicystka "Gazety Bankowej"

  • Opublikowano: 15 listopada 2013, 05:10

    Aktualizacja: 15 listopada 2013, 16:23

  • 3
  • Powiększ tekst

Rząd premiera Tuska skonfrontował się ze społeczeństwem w ostatnich dniach na ulicach Warszawy oraz podejmując decyzję w sprawie systemu emerytalnego za ponad 16 mln członków otwartych funduszy emerytalnych. Na dzisiaj w trybie pilnym zwołano posiedzenie stałego komitetu Rady Ministrów, który zajmie się nową wersją projektu dotyczącego zmian w systemie emerytalnym.

Nowa wersja projektu ustawy z 10 października br. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych została przekazana Komitetowi Rady Ministrów (opublikowano ją wczoraj). Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz poprosił o zorganizowanie w trybie pilnym dodatkowego posiedzenia komitetu RM. Powód - chodzi o możliwość zachowania minimalnego vacatio legis dla ustawy, zakładając, że parlament i Prezydent RP staną na wysokości zadania.

Pozorne zmiany. Każdy pracujący ubezpieczony wchodzący do systemu emerytalnego lub członek OFE będzie mógł zdecydować o przekazywaniu składek do OFE i ZUS-u lub tylko ZUS-u. Ale …musi być świadomy, że ma jakiś wybór, a jeżeli już wie o konieczności podjęcia decyzji o rozdysponowaniu składek emerytalnych, to będzie miał cztery, a nie trzy miesiące (tak było w poprzednim projekcie) na złożenie pisemnej deklaracji, że chce nadal być w systemie dwufilarowym (FUS i OFE). Obecni członkowie funduszy emerytalnych będą mieli czas na złożenie oświadczenia od 1 kwietnia 2014 roku do 31 lipca 2014 roku.

Niemal wszystkie podmioty opiniujące projekt ustawy z 10 października  br. postulowały wydłużenie czasu na podjecie decyzji przez ubezpieczonego. Rząd pozornie przychylił się do tej sugestii, wydłużając czas o miesiąc, a nie trzy miesiące (do pół roku), jak postulowało wielu ekspertów.

W projekcie ustawy zaproponowano możliwość cyklicznego podejmowania decyzji dotyczącej dalszego przekazywania składki na konto w OFE lub rezygnacji na rzecz przekazywania składki na subkonto w ZUS. Decyzja o wyborze OFE lub pozostaniu w ZUS-ie nie będzie ostateczna. W 2016 roku będzie czteromiesięczne  tzw. okienko czasowe na ewentualną zmianę decyzji w sprawie oszczędzania w systemie emerytalnym. Następne "okienka" będą otwierane co cztery lata.

Wydłużenie czasu na podjecie decyzji i możliwość zmiany decyzji to  dwa postulaty, które są istotne dla  społeczeństwa demokratycznego kraju - zostały one zaproponowane pod pewnymi warunkami. Podczas obecnej dyskusji niejako pomija się to, że aby decyzja dotycząca alokacji składki emerytalnej była skuteczna musi zostać złożona na piśmie: osobiście w ZUS-ie lub przez platformę elektroniczną. To utrudnienie jest do pokonania przez wyedukowanych ekonomicznie Polaków, świadomych obywateli, a pozostali? Zostaną automatycznie przeniesieni do ZUS-u, tak jak większość Polaków rozpoczynających pracę nie dokonuje wyboru funduszu emerytalnego, tylko jest przydzielana do OFE w drodze losowania (elektronicznego, które odbywa się dwa razy w roku w ZUS-ie).

Zachęta dla przyszłych emerytów. Oszczędzanie w OFE będzie tańsze, bowiem opłaty pobierane przez fundusze spadną z 3,5 do 1,75 proc. Niższe będą także opłaty naliczane przez ZUS od składek przekazywanych do OFE - spadną  z 0,8 do 0,4 proc. Projekt przewiduje rozszerzenie prawa do dziedziczenia oszczędności zgromadzonych w subkoncie w ZUS-ie  (skłądek II. Filarowych). Pieniądze na subkontach w ZUS-ie, który będzie wypłacał emerytury, będą mogły być dziedziczone do trzech lat po przejściu  ubezpieczonego na emeryturę.

Wzór oświadczenia o przekazywaniu składki, w tym oświadczenie o zapoznaniu się danej osoby z informacjami dotyczącymi systemu emerytalnego oraz informacjami o dotychczasowej działalności OFE według stanu z 31 grudnia 2013 roku, a przede wszystkim z deklaracją zasad i celem inwestycyjnym funduszu oraz wskaźnikami, do których będą porównywane osiągane przez fundusz stopy zwrotu będzie udostępniony na stronach internetowych.

Przyszła emerytura zależeć będzie od wielkości zgromadzonego kapitału w ZUS (I filar i subkonto) oraz w OFE. Składki odprowadzane do ZUS i OFE są pomnażane w następujący sposób:

- na koncie w FUS (I filar) waloryzacja składek zależy od realnego wzrostu sumy przypisu składek emerytalnych i wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych;

- na subkoncie w ZUS waloryzacja składek jest równa średniorocznej dynamice wartości PKB w cenach bieżących za ostatnie 5 lat poprzedzające termin waloryzacji;

- w OFE (II filar) wysokość zgromadzonych aktywów zależy od osiągniętych stóp zwrotu.


 

Małgorzata Dygas

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Kup książkę wSklepiku.pl!

"Reytan. Upadek Polski"

Reytan. Upadek Polski

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze