Dorota Macieja członek zarządu PZU Życie SA / autor: materiały prasowe
Dorota Macieja członek zarządu PZU Życie SA / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Rozwój w równowadze z myślą o przyszłych pokoleniach

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 7 grudnia 2021, 11:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Przykładając wielką wagę do zrównoważonego rozwoju, PZU chce być dla swoich klientów partnerem nie tylko na całe życie, lecz także na pokolenia. Temu służy nowo ogłoszona strategia ESG na lata 2021–2024 „Rozwój w równowadze” – deklaruje Dorota Macieja członek zarządu PZU Życie SA na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

PZU to więcej niż ubezpieczenia. To głęboko zakorzenione w jego historii poczucie odpowiedzialności za państwo i wspólnotę. Dziś zyskuje nowy wymiar. Jest nim troska o zrównoważony rozwój, a więc o pomyślność nie tylko obecnych, lecz także przyszłych pokoleń.

Ta troska ma moc prawie 40 megawatów zielonej energii z nowych turbin elektrowni wiatrowej Potęgowo na Pomorzu, w które PZU inwestuje 100 mln zł. Ma moc pomocy, z którą dzięki programom na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa chcemy docierać co roku do 15 mln osób. Owocuje też satysfakcją pracowników, którym zapewniamy optymalne środowisko pracy i możliwości indywidualnego rozwoju.

Ambitna strategia

Kiedy ponad 200 lat temu na ziemiach polskich powstawały pierwsze, będące protoplastami PZU, towarzystwa ubezpieczeniowe, dawały wsparcie rodzimym rzemieślnikom, rolnikom i przedsiębiorcom, którzy stanowili o sile polskości w gospodarce. Gdy PZU urósł do potęgi największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej, oferującej – oprócz ubezpieczeń – usługi bankowe i zdrowotne, inwestycje i programy emerytalne postawił sobie za cel, aby stać się dla swoich klientów partnerem na całe życie. Dba o ich majątek, zdrowie i bezpieczeństwo, pomaga pomnażać oszczędności i wspiera kredytami, towarzyszy im do późnej starości dzięki funduszom emerytalnym.

Dziś te ambicje sięgają dużo dalej. PZU to partner na pokolenia, ponieważ myśli w perspektywie pokoleń. Stawia na zrównoważony rozwój, a więc taki, który pozwala zaspokajać nasze potrzeby w sposób, który umożliwi ich zaspokajanie także potomnym. Tak jak zapobiegliwi rodzice dbają o to, aby pozostawić dzieciom i wnukom dom w jak najlepszym stanie, tak wyzwaniem dla nas jest troska o środowisko i planetę, by utrzymać je w należytym stanie dla przyszłych pokoleń.

Naszą „mapą drogową” jest ogłoszona w marcu ambitna Strategia ESG na lata 2021–2024 „Rozwój w równowadze”. Opiera się ona na trzech filarach: wsparciu transformacji klimatyczno-energetycznej i rozwoju niskoemisyjnej gospodarki, zaangażowaniu społecznym oraz odpowiedzialnym i zrównoważonym zarządzaniu.

Neutralność klimatyczna

Duży może więcej. Dlatego zaczynamy od siebie, licząc na to, że – jak w wielu dziedzinach – będziemy wyznaczać rynkowe trendy. 100 mln zł na rozbudowę elektrowni wiatrowej Potęgowo i 50 mln zł na farmy wiatrowe w Grajewie na Podlasiu i Mławie na Mazowszu to początek. Nasze zaangażowanie w podobne projekty, mające wspierać transformację klimatyczno-energetyczną, zwiększymy w perspektywie strategii o pół miliarda złotych.

Świecimy przykładem – i to dosłownie. Do 2024 r. większość energii elektrycznej, która jest jednym z głównych „producentów” gazów cieplarnianych, będziemy czerpać z odnawialnych źródeł. Tam, gdzie nie będzie możliwe całkowite wyeliminowanie emisji CO2, będziemy ją rekompensować. Zaczynamy od rekonstrukcji lasu zniszczonego w 2017 r. przez nawałnice w Borach Tucholskich. Gdy doszło do tej tragedii, nieśliśmy pomoc poszkodowanym, dziś chcemy pomóc w odrodzeniu przyrody.

Stawiamy wyzwania sobie, ale wymagamy też od innych. Będziemy wpływali na to, aby również ci, którzy z nami współpracują, stali się neutralni klimatycznie: do 2040 r. nasi dostawcy i partnerzy biznesowi, a do 2050 r. wszyscy korporacyjni klienci ubezpieczeniowi. Będziemy ich wspierać w zielonej transformacji, rozszerzając ofertę dla przedsiębiorców inwestujących w odnawialne źródła energii.

Społeczne zaangażowanie

Trosce o zdrowe środowisko towarzyszy troska o zdrowie Polaków. Wiemy już, że „Pomoc to moc” – taką nazwę nosi akcja, którą prowadzimy od kilku lat z sukcesem. Polega na wspieraniu projektów służących ochronie zdrowia i poprawie bezpieczeństwa. Finansujemy zakup odblasków dla dzieci, aby zapewnić im bezpieczeństwo na drodze, budowę miasteczek ruchu drogowego czy poprawę infrastruktury w miejscach publicznych, by ułatwiać poruszanie się osobom starszym i niepełnosprawnym. Wspieramy prozdrowotne kampanie.

W ostatnim roku skoncentrowaliśmy się na walce z COVID-19, w skali całej Grupy PZU przeznaczyliśmy na nią ponad 25 mln zł. Sfinansowaliśmy zakup środków ochrony dla służb medycznych i ratunkowych. Dzięki nam do szpitali trafiły respiratory, bronchoskopy i tzw. opaski życia, które pozwalają zdalnie monitorować parametry życiowe pacjentów. TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, należący do Grupy PZU, wyposażył tymczasowy szpital dla zakażonych COVID-19 na Stadionie Narodowym w Warszawie i inne szpitale w Polsce w zdalne stetoskopy.

Po okresie pandemii, gdy Polacy z powodu obostrzeń spędzali więcej czasu w domach i mieli mniej ruchu, a dostęp do badań profilaktycznych był ograniczony, troska o zdrowie i zdrowy tryb życia nabrała szczególnej wagi. Profilaktyce zdrowotnej służyła wakacyjna akcja w 2021 r. „Droga do Zdrowia z PZU”, w ramach której nasze mobilne gabinety medyczne przemierzyły całą Polskę, oferując bezpłatne badania. Była to droga do zdrowia, a być może i życia – u kilkunastu osób zdiagnozowaliśmy na tyle poważne zaburzenia zdrowotne, że wymagały szybkiej medycznej interwencji.

Odpowiedzialne zarządzanie

Trzecia płaszczyzna zrównoważonego rozwoju, którą wyznacza nasza strategia, to kultura organizacyjna i odpowiedzialne zarządzanie. Ma promować różnorodność i zapobiegać dyskryminacjom. Polityka różnorodności, którą przyjęliśmy w PZU, zakłada tworzenie środowiska pracy, w którym wszyscy czują się szanowani i doceniani, bez względu na płeć, wiek, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną lub tożsamość, niepełnosprawność oraz inne cechy.

Te zasady realizujemy w praktyce. Angażujemy się w takie projekty jak coroczna międzynarodowa akcja „Dwie godziny dla rodziny”. Polega ona na skróceniu dnia pracy, aby poświęcić ten czas najbliższym. Zapewniamy pracownikom możliwości rozwoju, oferując liczne programy edukacyjne i szkolenia, a także dofinansowując im np. studia podyplomowe.

Do 2024 r. chcemy objąć 70 proc. zatrudnionych różnego rodzaju programami, w których pokażemy, jak godzić życie osobiste z zawodowym czy efektywnie współpracować w zespołach skupiających trzy pokolenia. Wymagając od siebie, wymagamy od innych. Dlatego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych, że będą przestrzegać „Dobrych Praktyk Dostawców PZU”, wyznaczających najwyższe standardy kultury organizacyjnej.

Korzyści dla wszystkich

To się wszystkim opłaca. Kapitał naturalny, a więc ludzki czy społeczny, jest tak samo ważny do osiągania dobrych wyników w biznesie jak ten finansowy, a miarą sukcesów jest osiąganie ich w sposób zrównoważony. Szacuje się, że już jedna trzecia aktywów globalnych funduszy inwestycyjnych jest lokowana w spółki respektujące zasady zrównoważonego rozwoju i udział ten stale rośnie.

Nie bez przyczyny – zwroty z inwestycji w indeksy oparte na spółkach zrównoważonych są wyższe niż na tych konwencjonalnych. Chcemy się wpisać w ten trend zarówno jako inwestor, jak i spółka giełdowa, która sama jest przedmiotem inwestycji. To nasze zobowiązanie wobec inwestorów, a przede wszystkim – wobec potomnych.

Margaret Thatcher mówiła, że żadne pokolenie nie posiada planety na własność, bierze ją tylko w dzierżawę. Naszym celem jest, aby tę dzierżawę przekazać kolejnym pokoleniom w jak najlepszym stanie.

Dorota Macieja członek zarządu PZU Życie SA

Tekst Doroty Maciei został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku

Powiązane tematy

Komentarze