Dr hab. Beata Kozłowska-Chyła prezes zarządu PZU SA / autor: materiały prasowe PZU
Dr hab. Beata Kozłowska-Chyła prezes zarządu PZU SA / autor: materiały prasowe PZU

TYLKO U NAS

Rozwój na nowych zasadach

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 3 listopada 2022, 10:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Pasmo bezprecedensowych kryzysów, z jakimi dziś się zmagamy, przynosi nie tylko wiele problemów, ale też empiryczne potwierdzenie słuszności wizji i kierunku zmian wdrażanych w Polsce. W sytuacji gdy wiele dotychczas obowiązujących w świecie zachodnim dogmatów dotyczących globalizacji, relacji sektora publicznego i prywatnego czy wielowymiarowego bezpieczeństwa podlega gwałtownej weryfikacji, Polska – w efekcie działań podejmowanych w ostatnich latach – funkcjonuje stabilnie i bezpiecznie dla obywateli. Jest tak zarówno w dziedzinie dywersyfikacji źródeł energii, rozbudowy infrastruktury transportowej i przesyłowej w naszym regionie, jak i tworzenia zdolności obronnych oraz reorientacji polityki społecznej i rodzinnej. To stwarza szansę, że po przezwyciężeniu kryzysów – jako państwo, biznes, obywatele – zajmiemy znacznie lepszą pozycję w ramach nowej architektury geopolitycznej i zyskamy mocny impuls rozwojowy – rozpoczyna swój tekst na łamach „Polskiego Kompasu 2022” dr hab. Beata Kozłowska-Chyła prezes zarządu PZU SA

Udział liderów polskiej gospodarki w tych procesach jest bardzo istotny. Zbudowaliśmy największy konglomerat finansowy w Europie Środkowo-Wschodniej. Dziś Grupa PZU działa w Polsce, Estonii, na Litwie, Łotwie i w Ukrainie, ma miliony klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz regularnie wypracowuje ponadprzeciętne wyniki.

Równie ważne jest jednak to, że rozwijając nasz biznes i niezmiennie dbając o interes akcjonariuszy, obecnie w znacznie większym stopniu wykorzystujemy nasz potencjał do współtworzenia dobrobytu i bezpieczeństwa całej wspólnoty w nowej rzeczywistości.

Przebudzenie „nocnego stróża”

W felietonie w „Polskim Kompasie 2020” zwracałam uwagę m.in. na redefinicję roli państwa w gospodarce, jaką wymusiła pandemia. Dziś wydaje się, że możemy już nakreślić podstawy nowych paradygmatów rozwojowych.

Nie ma wątpliwości, że ostatnie lata przyniosły definitywny rozbrat z dominującą niegdyś koncepcją państwa minimum, sprowadzonego do roli „nocnego stróża”. W obliczu współczesnych wyzwań – technologicznych, klimatycznych, demograficznych, geopolitycznych – aktywne państwo, także w roli właściciela, może, a nierzadko musi być inicjatorem innowacji i inwestycji, które ze względu na skalę, kapitałochłonność lub wstępne ryzyko biznesowe przekraczają możliwości sektora prywatnego.

Widać to w synergicznych, koordynowanych przez resort aktywów państwowych działaniach kluczowych dla polskiej gospodarki spółek Skarbu Państwa. Od zaangażowania w priorytetowe przedsięwzięcia inwestycyjne przez nowatorstwo technologiczne po podejście do kompleksowej obsługi finansowej krajowych przedsiębiorców. W przypadku Grupy PZU nasza siła i stabilność sprawiają, że jesteśmy ważnym elementem finansowego krwiobiegu polskiej gospodarki. Dzięki zapewnianemu przez nas finansowaniu i ochronie ubezpieczeniowej polskim firmom łatwiej przetrwać i wyjść z rynkowych turbulencji. Dość powiedzieć, że w 2021 r. wartość należności z tytułu kredytów udzielonych przez Grupę PZU sięgnęła 215 mld zł. Banki z naszej Grupy były też bardzo istotnymi dystrybutorami wsparcia w ramach Tarcz Antykryzysowych. Jako ubezpieczyciel zaś umożliwiamy transfer ryzyka. Ubezpieczamy warty biliony złotych majątek polskich przedsiębiorstw – zarówno tych największych, jak i małych oraz średnich. Ubezpieczamy także dorobek życia większości polskich rodzin i chronimy przed stratami. Dziś, gdy tyle mówi się o groźbie globalnego kryzysu żywnościowego, warto wskazać, że PZU ubezpiecza także ok. 2 mln ha upraw polskich rolników. Regularny dopływ składek, środków gromadzonych w dobrowolnych programach oszczędnościowo-emerytalnych czy aktywów przekazywanych przez klientów w zarządzanie oraz potrzeba ich inwestowania sprawiają, że jesteśmy również ważnym źródłem finansowania dla rządu i sektora realnego gospodarki. Co ważne, źródłem stabilnym w każdej sytuacji ze względu na właściwą ubezpieczycielowi długoterminową i acykliczną politykę inwestycyjną.

Aktywnie uczestniczymy w transformacji energetycznej polskiej gospodarki. Zapewniamy finansowanie inwestycji służących rozwojowi sektora energii odnawialnej. Tylko w ciągu ostatniego roku zaangażowaliśmy 420 mln zł w finansowanie budowy nowych elektrowni wiatrowych. Kolejnych 300 mln zł ulokowaliśmy w korporacyjnych obligacjach ESG, wspierając emitentów, którzy środki te przeznaczają na zielone inwestycje. Tworzymy produkty i usługi dopasowane do potrzeb osób i firm angażujących się w transformację energetyczną. By dodatkowo zachęcić wszystkich do uczestnictwa w tej przemianie, wprowadziliśmy unikatowe na rynku polskim ubezpieczenia urządzeń i całych instalacji OZE, nawet z ochroną korzyści uzyskiwanych z produkcji zielonej energii. Poszerzyliśmy ofertę funduszy indeksowych TFI PZU o fundusz akcji wiodących na świecie spółek z sektora energii odnawialnej. Dzięki niemu zarządzając środkami klientów, pomagamy im pomnażać oszczędności i jednocześnie wspieramy rozwój sektora OZE. Swoim przykładem inspirujemy innych do zielonej zmiany. Czynniki ESG są uwzględniane w każdej sferze działalności Grupy PZU. Mocno ograniczamy swój ślad węglowy, by najdalej do 2024 r. osiągnąć neutralność klimatyczną – już zredukowaliśmy nasze emisje CO2 o ponad 26 proc. względem roku 2019. Zachęcamy do podobnych działań naszych dostawców oraz kluczowych klientów korporacyjnych – poprzez doradztwo i system ocen pod kątem ESG. Często pierwsi testujemy i wprowadzamy rozwiązania, które następnie są adaptowane przez sektor prywatny i stają się nowym standardem. Grupa PZU przewodzi cyfryzacji w sektorze ubezpieczeń m.in. dzięki kulturze innowacji i wzorcowemu modelowi współpracy dużego biznesu z technologicznymi start-upami. Dziś sztuczna inteligencja, zrobotyzowane procesy, zaawansowana analiza danych, automatyczne algorytmy w kilkanaście minut wyceniające koszt naprawy szkody komunikacyjnej albo wykonujące wstępny opis i diagnozę badań tomografii – to nasza codzienność. Sztuczna inteligencja w PZU pomogła obsłużyć już 450 tys. szkód komunikacyjnych o wartości ponad 4 mld zł – to realna korzyść dla poszkodowanych, którzy szybciej otrzymują odszkodowania. Ale nasza rola innowatora inspirującego rynek wykracza poza sferę fintech i insurtech. Na przykład jako jedna z pierwszych tak dużych organizacji w Polsce przyjęliśmy na stałe model pracy hybrydowej w systemie 3/2. Tę niezwykle innowacyjną zmianę kultury pracy wdrażaliśmy kompleksowo – od stworzenia niezbędnych procedur wewnętrznych, narzędzi współpracy grupowej, przez organizację szkoleń po przygotowanie dostosowanej do tego modelu zupełnie nowej przestrzeni biurowej.

Zaspokojenie potrzeby przed produktem

Nowy porządek ma charakter wyraźnie prospołeczny i inkluzywny. Znajduje to odzwierciedlenie także w naszym biznesie. Grupa PZU dociera ze swoimi produktami ubezpieczeniowymi, zdrowotnymi, bankowymi, inwestycyjnymi, emerytalnymi lub usługami do blisko 22 mln klientów. To daje nam pośrednią, lecz znaczącą możliwość wpływania na poprawę jakości życia Polaków i odpowiadania na takie wyzwania, jak zmiany demograficzne, kwestia należytego zabezpieczenia finansowego obywateli na starość czy odpowiednio szybkiego dostępu do opieki zdrowotnej na dobrym poziomie. Każda pozytywna zmiana w tych obszarach, do której się przyczyniamy, to miliardy złotych oszczędności dla budżetu, czyli mniejsze obciążenia dla gospodarki i podatników.

Dlatego koncentrujemy się nie na produktach, lecz w pierwszej kolejności na oczekiwaniach klientów i zaproponowaniu dla nich całościowych, ekosystemowych rozwiązań. To podejście, a zarazem innowacyjność, widać w poszczególnych rozwiązaniach, które systematycznie wprowadzamy i które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby – od unikatowych ubezpieczeń dla właścicieli instalacji OZE czy dla wynajmujących mieszkania przez oferowaną w pakiecie komunikacyjnym usługę weryfikacji stanu technicznego i wyceny pojazdu z rynku wtórnego, który zamierza nabyć nasz klient, rozwijanie oferty ubezpieczeń ochronnych i zdrowotnych opartych na grupach otwartych, co dzięki zredukowanym formalnościom i niższym kosztom pozwala większej liczbie osób zadbać o zabezpieczenie siebie i bliskich, po wprowadzenie płatności abonamentowej za pakiet ubezpieczeń lub nową usługę inteligentnego zarządzania energią od PZU LAB dla klientów biznesowych, która pomaga im znacząco zredukować koszty zakupu prądu, gazu, węgla i innych nośników energii.

Jako ważny i najszybciej rozwijający się prywatny operator medyczny uzupełniamy ofertę publiczną w tym zakresie. Obrazuje to np. liczba ponad 3 mln aktywnych umów zdrowotnych w Grupie PZU. Tworzymy nowe rozwiązania w dziedzinie health-tech, w tym telemedycyny i zdanej diagnostyki, ale również w dziedzinie współpracy sektorów publicznego i prywatnego, które mogą być odpowiedzią na wyzwania w obszarze ochrony zdrowia w Polsce. Przykładem niech będzie realizowany wraz z resortem zdrowia program „Domowa Opieka Medyczna”, czyli zdalny monitoring pacjentów chorych na COVID-19, którzy pozostają w domu, a ich kluczowe parametry i funkcje są na bieżąco zdalnie monitorowane. W 2021 r. z pomocy w programie „DOM” skorzystało ponad 130 tys. pacjentów, którzy wykonali prawie 5 mln pomiarów pulsoksymetrami. Lekarze PZU Zdrowie udzielili prawie 22 tys. teleporad pacjentom objętym tym programem, a w ponad 5 tys. przypadków wzywali na czas pogotowie do pacjentów.

Kreujemy też nową jakość w obszarze odpowiedzialności społecznej, wpisując się w najważniejsze potrzeby ogólnospołeczne i odpowiadając na nie w nowatorski sposób. Tu wskazać można program „Dobra Drużyna PZU”, który aktywizuje najmłodszych i zachęca ich do ruchu i aktywności sportowej. Możliwe jest to dzięki finansowemu wsparciu podmiotów organizujących treningi, zawody i inne przedsięwzięcia sportowe. To szczególnie ważne po miesiącach nauczania zdalnego i ograniczeń w wychodzeniu z domu. Dziś „Dobra Drużyna PZU” skupia 70 tys. trenujących dzieci i nastolatków i stale się rozrasta. Innym przykładem jest zaangażowanie Grupy PZU w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Przeznaczyliśmy na ten cel kilkanaście milionów złotych, organizując – poza wsparciem rzeczowym i finansowym – wyjątkową akcję wystawiania dla pojazdów ukraińskich uchodźców trzydziestodniowych polis OC granicznego i przejmując na siebie koszt składek.

Liczę, że rozwiązania wypracowane w Grupie PZU okażą się przydatne także dla innych – dużych i mniejszych przedsiębiorców. Jestem przekonana, że pozwoli to uczynić pokryzysową transformację polskiej gospodarki znacznie bardziej bezpieczną, sprawiedliwą i korzystną dla wszystkich.

Dr hab. Beata Kozłowska-Chyła prezes zarządu PZU SA, przewodnicząca rady nadzorczej PZU Życie SA, Banku Pekao SA, członek Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów

Tekst został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2022” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2022”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka rocznika Polski Kompas 2022 / autor: Fratria
Okładka rocznika Polski Kompas 2022 / autor: Fratria

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy