Informacje

 Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki / autor: Fratria / Andrzej Wiktor
Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

TYLKO U NAS

Plan na rozwój – wsparcie uczniów po pandemii COVID-19

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 9 grudnia 2021, 14:00

  • 3
  • Powiększ tekst

Pocovidowy powrót z kryzysu na ścieżkę rozwoju w każdej dziedzinie życia ma odmienny charakter i inny wymiar. To nie tylko działania, których celem jest pobudzenie gospodarki i stworzenie nowych inwestycji, lecz także inicjatywy nakierowane na rozwój społeczny oraz przeciwdziałanie długotrwałym skutkom pandemicznej izolacji. Ten aspekt walki z pandemią COVID-19 jest szczególnie ważny dla Ministerstwa Edukacji i Nauki – napisał Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Przeciwdziałanie negatywnym efektom kształcenia na odległość oraz wsparcie uczniów w powrocie do nauki stacjonarnej w szkołach to obecnie jeden z priorytetowych kierunków działań MEiN. Wysokie statystyki zachorowań i niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa sprawiły, że młodzi ludzie w ostatnim okresie uczyli się przede wszystkim zdalnie, pozbawieni bezpośredniego kontaktu ze swoimi nauczycielami oraz rówieśnikami.

Wiemy, że ze skutkami kształcenia na odległość będziemy się mierzyć w kolejnych latach. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność nauki zdalnej, lecz również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym. W celu zapobiegania negatywnemu wpływowi nauki zdalnej na rozwój dzieci i młodzieży podjęliśmy wiele inicjatyw i przeznaczyliśmy na ich realizację dodatkowe środki finansowe. Działania te realizujemy pod szyldem Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii. Składa się on z czterech filarów, które są związane ze zdrowiem, z kondycją fizyczną, ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym i z pomocą w opanowaniu oraz utrwaleniu materiału. Na realizację tych działań przeznaczymy dodatkowo ok. 244 mln zł.

Filarami programu są:

• „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły” – przywrócenie i podniesienie poziomu sprawności fizycznej uczniów po długim czasie nauki zdalnej.

• Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i nauczycieli.

• Pomoc w uzupełnieniu wiedzy – dodatkowe zajęcia wspomagające.

• Dobrze widzieć – program profilaktyki krótkowzroczności.

Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii to kompleksowy projekt, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i pobudzanie młodych ludzi do zdobywania wiedzy oraz doskonalenia swoich talentów.

Idea równego dostępu do wiedzy i stwarzania młodym osobom jak najlepszych szans do rozwoju – niezależnie od miejsca ich zamieszkania – była impulsem do opracowania projektu Małych Centrów Nauki Kopernik, który zakłada powstanie kilkudziesięciu placówek na wzór warszawskiego CNK w małych i średnich miastach w całej Polsce. Dzięki nim uczniowie będą mogli uczestniczyć w pasjonujących doświadczeniach, w atrakcyjny sposób zdobywać wiedzę i poznawać najnowsze osiągnięcia nauki, a to wszystko blisko swojej szkoły oraz miejsca zamieszkania.

Celem Małych Centrów Nauki Kopernik jest zwiększenie dostępu do nowoczesnej bazy dydaktycznej, popularyzowanie nauki i rozwijanie zainteresowania naukami ścisłymi. Projekt jest znakomitym wstępem do obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, którą będziemy świętowali w 2023 r. Z tej okazji chcemy przygotować także program wspierający działania polskich naukowców, umiędzynarodowienie badań oraz popularyzowanie osiągnięć polskich uczonych poza granicami naszego kraju.

Ważnym aspektem działań MEiN są również inicjatywy związane ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym oraz z troską o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Zależy nam przede wszystkim na stworzeniu systemu wczesnego diagnozowania problemów i trudności, z jakimi mierzą się młodzi ludzie, a także na zapewnieniu odpowiedniej pomocy w środowisku szkolnym. Wzmocnienia wymaga też profilaktyka i system wsparcia rodziny. Rolą państwa jest pomoc rodzicom w wychowaniu i kształceniu dziecka.

Jestem głęboko przekonany, że wsparcie uczniów w wymiarze intelektualnym, zdrowotnym czy psychologicznym to najlepsza inwestycja w rozwój i pomyślność naszego kraju. To kluczowe wyzwanie na czas wychodzenia z pandemii COVID-19.

Przemysław Czarnek minister edukacji i nauki

Tekst ministra Przemysława Czarnka został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku

Powiązane tematy

Komentarze