Informacje

Maciej Małecki, sekretarz stanu w KPRM / autor: fot. YouTube/wPolsce.pl
Maciej Małecki, sekretarz stanu w KPRM / autor: fot. YouTube/wPolsce.pl

Państwowe spółki nie gorsze od prywatnych

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 22 października 2017, 15:31

    Aktualizacja: 23 października 2017, 16:05

  • 0
  • Powiększ tekst

.

Istotą funkcjonowania przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu i szerzej spółek państwowych w ogóle jest nie tylko generowanie przychodów podatkowych oraz wypracowywanie zysków dla właściciela, pisze w „Polskim Kompasie 2017” Maciej Małecki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Według niego, jest nią również m.in. wyznaczanie dobrych praktyk rynkowych, tworzenie prawideł działania odpowiedzialnego biznesu, a także kreowanie nowoczesnych rozwiązań.

Maciej Małecki uważa, że spółki Skarbu Państwa mają kluczowe znaczenie dla rozwoju potencjału ekonomicznego kraju, odgrywając zasadniczą rolę w umacnianiu pozycji gospodarczej Polski, przyczyniając się do wzrostu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, poprawy warunków bytowych i zamożności Polaków. Dlatego tak istotne jest odpowiedzialne i efektywne zarządzanie mieniem państwowym. Maciej Małecki pisze, że naczelną rolę w tym procesie odgrywa państwo pełniące wobec podmiotów związanych ze Skarbem Państwa funkcje właścicielskie.

Podniesienie jakości zarządzania spółkami przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wymagało poważnych zmian prawnych i organizacyjnych, ponieważ dotychczasowe nie były nakierowane na efektywne zarządzanie mieniem państwowym, lecz na jego prywatyzację – pisze w najnowszej, trzeciej edycji „Polskiego Kompasu”.

Obecnie politykę właścicielską, szczególnie wobec największych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, koordynuje prezes Rady Ministrów, tworząc tym samym silne centrum decyzyjne. Działania Skarbu Państwa zostały nakierowane na zwiększenie nadzoru nad działalnością zarządzających spółkami poprzez poszerzenie ich obowiązków sprawozdawczych oraz wprowadzenie wymogu uzyskiwania zgód rad nadzorczych, a w niektórych przypadkach także walnych zgromadzeń, na wiele działań mających istotny wpływ na funkcjonowanie i przyszłość spółek.

Maciej Małecki przypomina, że największe spółki z udziałem Skarbu Państwa ze względu na skalę swojej działalności wywierają wpływ na całość krajowej gospodarki, przyczyniając się do podnoszenia stopy życiowej gospodarstw domowych i szybszego wzrostu gospodarczego Polski. - Przykładem takiego pozytywnego wpływu jest możliwość inwestowania wypracowanych zysków w rozwój start-upów, nowych technologii, obiecujących spółek bądź finansowania innych społecznie pożytecznych inicjatyw – pisze Maciej Małecki.

Przypomina, że rolą spółek z udziałem Skarbu Państwa jest też pobudzanie współpracy z małymi i średnimi firmami. - Mogą to czynić choćby przez mądrze realizowaną, z pełnym poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, politykę zakupową, przyczyniając się tym samym do zapewnienia stabilności funkcjonowania oraz zwiększenia bezpieczeństwa zatrudnienia u swych kooperantów.

Według niego, wyzwaniem stojącym przed spółkami z udziałem Skarbu Państwa pozostaje m.in. doskonalenie zasad ładu korporacyjnego, ich pełna profesjonalizacja, systematyczne zwiększanie skuteczności działania oraz jakości zarządzania, a także poprawa efektywności współpracy i wymiana doświadczeń biznesowych.

Wydanie „Polskiego Kompasu 2017” dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji Gazety Bankowej na urządzenia mobilne.

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze