Informacje

Bogusław Białowąs, prezes zarządu Bank Ochrony Środowiska SA / autor: materiały prasowe
Bogusław Białowąs, prezes zarządu Bank Ochrony Środowiska SA / autor: materiały prasowe

Przyszłość w ekobankach

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 5 grudnia 2019, 09:30

  • 0
  • Powiększ tekst

W skali makroekonomicznej wydatki na przedsięwzięcia proekologiczne są szansą zdynamizowania inwestycji w gospodarce. W skali mikroekonomicznej inwestycje np. w nowe technologie zasobo- i energooszczędne stwarzają przedsiębiorstwom okazję do sprostania wymaganiom proekologicznym oraz uzyskania korzyści ekonomicznych, chociażby w zakresie oszczędności kosztów – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Bogusław Białowąs, prezes zarządu Bank Ochrony Środowiska SA

(…) Ochrona środowiska często postrzegana jest jedynie przez pryzmat kosztów, barier rozwojowych lub wymogów z nią związanych. Te niewątpliwie są faktem i wyzwaniem. Przyjmując jednak, że większość działań związanych z ochroną środowiska jest koniecznością (np. ze względu na zdrowie społeczeństwa lub wywiązywanie się z międzynarodowych zobowiązań) warto potraktować ekorozwój jako szansę dla polskiej gospodarki i rodzimych przedsiębiorstw – pisze w tekście pt. „Ekorozwój szansą dla polskiej gospodarki i przedsiębiorstw” prezes BOŚ.

W skali makroekonomicznej wydatki na przedsięwzięcia proekologiczne są szansą zdynamizowania inwestycji w gospodarce. W skali mikroekonomicznej inwestycje np. w nowe technologie zasobo- i energooszczędne stwarzają przedsiębiorstwom okazję do sprostania wymaganiom proekologicznym oraz uzyskania korzyści ekonomicznych, chociażby w zakresie oszczędności kosztów. Dobry przykład stanowi inwestycja w panele fotowoltaiczne produkujące energię na potrzeby własne przedsiębiorcy. Mogą one pracować nawet 20-25 lat generując mu corocznie korzyści. Przy aktualnych cenach oraz wydajności technologii, prosty okres zwrotu tych inwestycji wynosi jedynie około 10 lat  podkreśla Bogusław Białowąs.

»» Zobacz relację z gali Polski Kompas 2019:

w relacji wystąpienia tegorocznych laureatów: ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, ministra ds. pomocy humanitarnej Michała Wosia, prezesa Energi SA, Grzegorza Ksepko, prezesa KGHM Polska Miedź Marcina Chludzińskiego, Mirosława Skiby, prezes SGB Banku SA oraz Olgierda Cieślika, prezesa zarządu Totalizatora Sportowego.

(…) Potrzebujemy systemu zachęt do wdrażania ekoinnowacji, wdrożenia instrumentów ograniczania wysokiego ryzyka technologicznego i inwestycyjnego oraz edukowania przedsiębiorców na temat korzyści ze stosowania nowych technologii środowiskowych. Do wdrożenia tych działań i pełnego wykorzystania szans płynących z inteligentnego ekorozwoju konieczne jest zapewnienie odpowiedniego systemu finansowania przedsięwzięć środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania rozwiązań innowacyjnych – wskazuje prezes BOŚ.

Polityka środowiskowa finansowana ze środków krajowych

Jak wskazuje projekt Polityki Ekologicznej Państwa do 2030 ramy finansowe dla prowadzonej polityki środowiskowej, obejmujące środki publiczne i środki prywatne, wyniosą ok. 106 mld zł w latach 2018-2020 oraz 180 mld zł w latach 2021-2025. Zapisy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) oraz obecne projekcje dotyczące struktury potencjalnych źródeł finansowania działań rozwojowych przewidzianych w SOR wskazują, że po 2020 r. ciężar finansowania inwestycji rozwojowych będzie przenoszony w większym stopniu na środki krajowe (zarówno publiczne, jak i prywatne). Znaczenie środków UE będzie stopniowo malało - podaje prezes BOŚ.

Uwarunkowania te oznaczają konieczność zbudowania systemu finansowania ochrony środowiska w taki sposób, aby działania realizowane przez sektor prywatny i publiczny były skoordynowane, uzupełniały się oraz skutkowały wymiernymi korzyściami dla środowiska stymulując równocześnie rozwój polskiej gospodarki i przedsiębiorstw.

(…) Dotychczasowe efekty działalności BOŚ oraz przykłady ekobanków za granicą pokazują, że zielone banki dzięki unikatowym kompetencjom (wiedzy w zakresie ochrony środowiska, znajomości potrzeb w tym zakresie oraz oceny ryzyka kredytowego), znakomicie wspierają i stymulują prywatne ekoinwestycje. Rolę podobnych instytucji w zakresie wspierania i stymulowania prywatnych inwestycji w infrastrukturę niskoemisyjnych rozwiązań podkreśla OECD. Według badań publikowanych przez Secretariat of the Green Bank Network zielone banki w zakresie finansowania ochrony środowiska mobilizują średnio 10 dolarów funduszy prywatnych na każdy 1 dolar zaangażowanych funduszy publicznych . (…)

Przed nami niewiarygodnie interesujący okres w rozwoju świata. Rosnąca świadomość ekologiczna i cyfrowa społeczeństw, pozwala z optymizmem patrzeć na rozwój inteligentnych, zeroemisyjnych budynków, szybkich podróży autonomicznymi pojazdami i sztucznej inteligencji wspierającej człowieka oraz rozwiązań pomagających nam dbać o czystość powietrza i produkcję zdrowej żywności. Zaprezentowana wizja ma realne podłoże finansowe w dynamicznym wzroście puli środków Banku Światowego, UE oraz szeregu programów krajowych ukierunkowanych na innowacje i ochronę środowiska naturalnego. Unikatowe na polskim rynku doświadczenie i ekspercka wiedza BOŚ połączone z aktywnym kreowaniem rozwiązań finansowych z obszaru ochrony środowiska powodują, że jesteśmy doskonałym partnerem dla ekowrażliwych i ekooszczędnych klientów oraz firm korzystających z rozwiązań proekologicznych w celu maksymalizacji osiąganych wyników biznesowych - ocenia prezes BOŚ.

Pełny tekst prezesa Bogusława Białowąsa zawiera elektroniczne wydanie „Polskiego Kompasu 2019” dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy

Komentarze