Informacje

Zakłady Azotowe w Policach / autor: materiały prasowe
Zakłady Azotowe w Policach / autor: materiały prasowe

Grupa Azoty ma problem ze strategicznym projektem

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 lutego 2024, 14:24

  • 0
  • Powiększ tekst

Grupa Azoty „sceptycznie” ocenia propozycje Hyundai Engineering, generalnego wykonawcy inwestycji Polimery Police, dotyczące przedłużenia terminu zakończenia inwestycji i wzrostu wynagrodzenia - poinformowała spółka. Wykonawca musi wykazać, że są przesłanki do takich zmian - dodano.

W piątek Grupa Azoty poinformowała w giełdowym komunikacie, że wykonawca inwestycji Polimery Police, spółka Hyundai Engineering zgłosiła kolejną propozycję przesunięcia o dodatkowe 95 dni terminu zakończenia prac związanych z inwestycją. Zgłoszona została też propozycja zwiększenia wynagrodzenia o 39,8 mln euro.

»» O inwestycji w Policach czytaj więcej tutaj:

Gigant polskiej chemii realizuje plan restrukturyzacji

Czy będzie arbitraż?

Grupa Azoty przekazała , że poinformowała generalnego wykonawcę, iż wstępnie sceptycznie ocenia zgłoszone propozycje. Jednocześnie propozycje zmian są poddawane ocenie formalnej. Dodano, że ”na obecnym etapie trudno stwierdzić, czy strony osiągną porozumienie, czy konieczne będzie skierowanie sporu do sądu arbitrażowego„.

Azoty poinformowały też, że w dokumencie z 2 lutego 2024 r. generalny wykonawca jako podstawę do wystąpienia o wydłużenie czasu realizacji projektu o kolejne 95 dni i zwiększenie wynagrodzenia wskazuje zdarzenia dotyczące poszczególnych części projektu, w tym po raz kolejny problemy techniczne wskazane we wcześniejszych dokumentach oraz dodatkowe wydarzenia z przełomu roku 2023 i 2024, które skutkowały brakiem możliwości przeprowadzenia etapu uruchomienia instalacji, w celu osiągnięcia zakładanych paramentów gwarantowanych instalacji, a tym samym zakończenia prac w projekcie.

Dodano, że złożona przez generalnego wykonawcę propozycja zmiany (ang. Change Proposal) z dnia 13 listopada 2023 r. oraz propozycja zmiany z dnia 2 lutego 2024 r. poddawane są obecnie gruntownej analizie przez Grupę Azoty Polyolefins, zespoły techniczne i doradców zewnętrznych wraz z weryfikacją jej zasadności w świetle postanowień umowy EPC, zgodnie z procedurą przewidzianą w umowie EPC (eng. Engineering, Procurement, Construction), oraz innych umów łączących spółkę z wykonawcą, a także okoliczności faktycznych.

Grupa Azoty przyznała też, że w umowie są przewidziane kary umowne dla generalnego wykonawcy za opóźnienia w realizacji projektu.

Produkcja propylenu i polipropylenu idzie normalnie

Podkreślono jednocześnie, że spółka może wyrazić zgodę na zwiększenie wynagrodzenia generalnego wykonawcy wyłącznie w przypadku wykazania przez niego przesłanek warunkujących prawo do zwiększenia wynagrodzenia.

Ocena przedmiotowych przesłanek wymaga kompleksowej analizy dokumentacji przedłożonej przez generalnego wykonawcę wraz z propozycją zmiany, która obecnie jest prowadzona” - dodano.

Azoty oceniają, że ostatnie propozycje Hyundai Engineering nie mają bezpośredniego wpływu na współpracę z odbiorcami polipropylenu. Pierwsza partia produkcyjna została wyprodukowana na instalacji polipropylenu w czerwcu 2023 roku. Produkcja propylenu i polipropylenu i zwiększanie mocy produkcyjnych są realizowane zgodnie z harmonogramem projektu. Obecnie spółka produkuje propylen i polipropylen.

Procesy logistyczne są realizowane, trwa pakowanie i dystrybucja wyprodukowanego produktu pod marką Gryfilen. Na instalacji skutecznie zostało zrealizowane +przejście+ pomiędzy produkcją różnego rodzaju polipropylenu, zwiększając tym samym portfolio produktów ofertowanych na rynek. Sprzedaż wyprodukowanego w fabryce polipropylenu jest na bieżąco realizowana w oparciu o umowy z dystrybutorami oraz w trybie sprzedaży bezpośredniej. Moce produkcyjne są stopniowo zwiększana, aż do wartości założonych w projekcie 429 tys. ton rocznie propylenu oraz 437 tys. ton rocznie polipropylenu. Wejście w fazę komercyjną nowej fabryki, planowane jest w pierwszym półroczu 2024 r., po skutecznie przeprowadzonym teście integralności przez generalnego wykonawcę Hyundai Engineering” - dodano.

Azoty przekazały, że na dzień 31 stycznia 2024 roku postęp rzeczowy projektu Polimery Police wyniósł 99,86 proc. Wyjaśniono, że przez ogólny postęp rzeczowy prac należy rozumieć: uzyskiwanie stosownych pozwoleń, zamówienia i dostawy urządzeń oraz materiałów, prace konstrukcyjne, odbiory i rozruch. Ostatnia faza realizacji projektu jest najbardziej czasochłonna. Restrykcyjny proces odbiorów instalacji oraz rozruchów prowadzony jest w obecności licencjodawców technologii do produkcji propylenu i polipropylenu. Podczas prowadzonych regulacji technologicznych na bieżąco usuwane są usterki, które często wymagają wymiany podzespołów, o wydłużonym czasie dostawy.

»» O znaczeniu inwestycji w Polimery Police czytaj więcej tutaj:

Polimery Police wzmocnią biznes Grupy Azoty

Polimery wzmacnia pozycję Grupy Azoty

Projekt Polimery Police jest realizowany w ramach umowy EPC w formule „pod klucz”. W ramach umowy generalny wykonawca w sposób kompleksowy odpowiada za realizację projektu. Ma tym samym zaprojektować, dostarczyć wszelkie urządzenia, wybudować, odpowiednio przeszkolić pracowników kompleksu Polimery Police. Generalny wykonawca ma również obowiązek uzyskać wszystkie wymagane przepisami prawa decyzje administracyjne, zgody, atesty, zaświadczenia oraz opinie. Zakończenie realizacji projektu wiąże się z osiągnięciem i utrzymaniem przez generalnego wykonawcę parametrów gwarantowanych określonych m.in. w umowach licencyjnych dla Instalacji do produkcji propylenu PDH oraz instalacji do produkcji polipropylenu PP.

Osiągniecie parametrów gwarantowanych jest ściśle powiązane z przeprowadzeniem testu integralności wszystkich podprojektów. Po pozytywnym przeprowadzeniu testu integralności trwającego nieprzerwanie 72 godziny i osiągnieciu wszystkich paramentów gwarantowanych, generalny wykonawca przystąpi do całościowego przekazania instalacji Grupie Azoty Polyolefins – zakończenia projektu Polimery Police. Do tego czasu za realizację projektu wraz z całą istniejącą infrastrukturą odpowiada Hyundai Engineering.

Jak podaje Grupa Azoty, firma jest jedną z „kluczowych” grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Grupa Azoty jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

Anna Bytniewska (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kara do 30 000 zł za umowę zlecenie. Dla przedsiębiorców

Czarne chmury nad fabryką Intela

Szok! O 26,7 proc. wzrosła produkcja aut w Polsce

Powiązane tematy

Komentarze